Warning: Uninitialized string offset 19 in /home/delbosqe/ftp/szpitalsr/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line 119

PRACOWNIA TK

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Badanie tomografem komputerowym umożliwia precyzyjną ocenę struktur anatomicznych i wykrycie ewentualnych ich nieprawidłowości w ciele człowieka w płaszczyźnie poprzecznej i poprzez odpowiednie rekonstrukcje w innych płaszczyznach. Główną zaletą badania w stosunku do innych badań radiologii konwencjonalnej jest możliwość odróżnienia od siebie poszczególnych frakcji tkanek miękkich ustroju. Lampa rentgenowska wykonuje naświetlania poruszając się dookoła ciała pacjenta, dzięki czemu uzyskuje się szczegółowy obraz wybranej warstwy ciała.

Urządzenie, które znajduje się naszej pracowni to 64-rzędowy, 500-warstwowy model tomografu GE z serii Light Speed VCT. Umożliwia wykonywanie praktycznie wszystkich rodzajów badań TK, włączając TK serca – koronarografię TK.

Tomograf Light Speed VCT z oprogramowaniem ASiR, dzięki redukcji dawki promieniowania o 83% (do poziomu 0,46 – 0,99 mSv) pozwala wykonać bezpieczną populacyjną diagnostykę przesiewową chorób serca.

W naszej Pracowni Tomografii Komputerowej wykonywane są badania rutynowe: głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i kończyn górnych i dolnych, zarówno kości jak i stawów oraz badania specjalistyczne: obrazowanie i angiografia TK, koronarografia TK (angio TK tętnic wieńcowych serca), wirtualna kolonoskopia (badanie jelita grubego) oraz TK DENTAL kości szczękowych i żuchwy.

Program badań w kierunku wykrywania raka płuca 

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” w latach 2022-2023 w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuc w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca, ocenie wyniku oraz zaplanowaniu dalszego leczenia w przypadku podejrzenia raka płuc. Do badań zostaną zakwalifikowane osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

CELE PROGRAMU:

 • zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
 • obniżenie umieralności na raka płuca,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
 • zwiększenie dostępu do badania u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Z badania mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

Badanie mogą wykonać również osoby w wieku 50-74 lat, u których oprócz powyższych czynników stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

 • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
 • ekspozycja na radon,
 • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
 • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
 • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:

 • pacjent z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną[1],
 • pacjent, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian,
 • pacjent, u którego wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania,
 • pacjent, u którego zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

[1] badanie TK można odłożyć na czas potrzebny do powrotu do zdrowia w stopniu umożliwiającym włączenie do Programu i ew. poddaniu się diagnostyce inwazyjnej i/lub operacji.

Badania wykonywane są BEZPŁATNIE PO WYPEŁNIENIU PRZEZ PACJENTA ANKIETY (POBIERZ ANKIETĘ I WYPEŁNIJ) będącej podstawą do SKIEROWANIA przez lekarza POZ (POBIERZ SKIEROWANIE I PRZEKAŻ LEKARZOWI POZ) lub lekarza NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej.

W celu zarejestrowania się na badanie prosimy o przygotowanie:

 • wypełnionej przez Państwa ankiety
 • skierowania od lekarza POZ (w przypadku braku skierowania lekarza POZ może je wystawić lekarz NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej)

Tomografia komputerowa wykonywana jest na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W celu dobrego nawodnienia organizmu w przypadku badania z użyciem środka kontrastowego zalecane jest wypicie około 1 litra wody niegazowanej. Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki. Podczas badania dobrze mieć na sobie luźne, wygodne ubranie pozbawione metalowych elementów.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE:

Przed badaniem należy poinformować pielęgniarkę o chorobach przewlekłych, na które leczy się pacjent (szczególnie niewydolność nerek i wątroby, choroby tarczycy), a także klaustrofobii, alergii na środki kontrastowe oraz ewentualnej ciąży. Należy zdjąć biżuterię, protezy zębowe oraz aparat słuchowy.

W trakcie badania: Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia ma ciągłą możliwość kontaktu z osobą wykonującą badanie. W czasie badania pacjent powinien zgłaszać wystąpienie wszelkich nagłych dolegliwości np. uczucia klaustrofobii.

Po badaniu: Podanie jodowych środków kontrastowych może niekiedy wywołać działania niepożądane o różnym nasileniu: zawroty głowy, swędzenie, uczucie gorąca, metaliczny smak w ustach, kołatanie serca. Wystąpienie jakichkolwiek dolegliwości należy natychmiast zgłosić personelowi.
Bezpośrednio po badaniu i w ciągu następnych 24 godzin zalecane jest picie dużej ilości wody, co ułatwi szybkie wydalenie podanego środka kontrastowego z moczem.

W dniu badania prosimy o zgłoszenie się do rejestracji 15 minut przed godziną badania w celu wypełnienia ankiety przed badaniem TK.

• skierowanie na badanie TK (dotyczy również badań prywatnych)
• dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
• aktualne wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i.in.
• aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość stężenia kreatyniny we krwi lub badanie krwi GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego)
• aktualne badanie krwi oznaczające poziom TSH
• dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (jeżeli pacjent taką posiada) – np. wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych

Badania są interpretowane i opisywane przez doświadczony zespół lekarzy – specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
>  dr n. med. Radosław RAMOTOWSKI specjalista radiodiagnostyki II

LEKARZE RADIOLODZY

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
dr n. med. Radosław RAMOTOWSKI specjalista radiodiagnostyki II

LEKARZE RADIOLODZY

lek. Andrzej BIENIARZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Tomasz GRABSKI specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Janusz DAROCHA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mirosław DROZD specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Magdalena FREYGANT specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Wiesław GUZ specjalista radiodiagnostyki II

lek. Przemysław JADCZAK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna KLĘBA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mateusz KLUZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Agnieszka KOSTKIEWICZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Jadwiga KRUKOWSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Paweł MATUSIK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mariusz MIĄZEK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Konrad MISA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Michał PROKOP specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Karolina RZĄSA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Anna SOLIŃSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej SROKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna STOPA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Ewa SZALACHA-TARAŁA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Krzysztof TERPIN specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Monika ZAJĄC-MNICH specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Angio-TK mózgowia 620 zł
Angio-TK tętnic szyjnych 620 zł
Angio-TK aorty piersiowej 620 zł
Angio-TK klatki piersiowej (zatorowość) 620 zł
Angio-TK serca / TK tętnic wieńcowych serca – Koronarografia TK 1 200 zł
TK serca – CALCIUM SCORE 180 zł
Angio-TK aorty brzusznej i tętnic biodrowych 620 zł
Angio-TK kończyn górnych 640 zł
Angio-TK kończyn dolnych 640 zł
Kolonoskopia wirtualna (badanie jelita grubego) 700 zł
TK barku 300 zł
TK DENTAL (kości szczękowych i żuchwy) 300 zł
TK gardła 320 zł
TK głowy 300 zł
TK jamy brzusznej 370 zł
TK klatki piersiowej 340 zł
TK kolana 300 zł
TK kręgosłupa – jedna okolica anatomiczna 300 zł
TK krtani 320 zł
TK łokcia 300 zł
TK miednicy 370 zł
TK miednicy (kostne) 300 zł
TK mostka 300 zł
TK nadgarstka 300 zł
TK obojczyka 300 zł
TK oczodołów 300 zł
TK piramid kości skroniowych 300 zł
TK podudzia 300 zł
TK przedramienia 300 zł
TK ręki 300 zł
TK stawów skroniowo-żuchwowych 320 zł
TK stawów mostkowo-obojczykowych 300 zł
TK stawów krzyżowo-biodrowych 300 zł
TK stawu biodrowego P/L 300 zł
TK stawu skokowego 300 zł
TK stopy 300 zł
TK szyi 320 zł
TK twarzoczaszki 300 zł
TK uda 300 zł
TK układu moczowego (Uro-TK) 600 zł
TK zatok obocznych nosa 260 zł
Dopłata za podanie środka kontrastowego dożylnie 120 zł

Pracownia wykonuje badania w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.
W celu ustalenia terminu badania prosimy o kontakt z rejestracją od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 20:00, piątki w godz. 7:00-18:00.

Tel. +48 17 86 66 700 wew. 2

e-mail: diagnostyka.obrazowa@klinika-rzeszow.pl

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRACY 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00