PRACOWNIA TK

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Badanie tomografem komputerowym umożliwia precyzyjną ocenę struktur anatomicznych i wykrycie ewentualnych ich nieprawidłowości w ciele człowieka w płaszczyźnie poprzecznej i poprzez odpowiednie rekonstrukcje w innych płaszczyznach. Główną zaletą badania w stosunku do innych badań radiologii konwencjonalnej jest możliwość odróżnienia od siebie poszczególnych frakcji tkanek miękkich ustroju. Lampa rentgenowska wykonuje naświetlania poruszając się dookoła ciała pacjenta, dzięki czemu uzyskuje się szczegółowy obraz wybranej warstwy ciała.

Urządzenie, które znajduje się naszej pracowni to 64-rzędowy, 500-warstwowy model tomografu GE z serii Light Speed VCT. Umożliwia wykonywanie praktycznie wszystkich rodzajów badań TK, włączając TK serca – koronarografię TK.

Tomograf Light Speed VCT z oprogramowaniem ASiR, dzięki redukcji dawki promieniowania o 83% (do poziomu 0,46 – 0,99 mSv) pozwala wykonać bezpieczną populacyjną diagnostykę przesiewową chorób serca.

W naszej Pracowni Tomografii Komputerowej wykonywane są badania rutynowe: głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i kończyn górnych i dolnych, zarówno kości jak i stawów oraz badania specjalistyczne: obrazowanie i angiografia TK, koronarografia TK (angio TK tętnic wieńcowych serca), wirtualna kolonoskopia (badanie jelita grubego) oraz TK DENTAL kości szczękowych i żuchwy.

Tomografia komputerowa wykonywana jest na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W celu dobrego nawodnienia organizmu w przypadku badania z użyciem środka kontrastowego zalecane jest wypicie około 1 litra płynów (woda niegazowana, słaba herbata). Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki.

PRZED badaniem należy poinformować pielęgniarkę o chorobach przewlekłych, na które leczy się pacjent (szczególnie niewydolność nerek i wątroby, choroby tarczycy), a także klaustrofobii, alergii na środki kontrastowe oraz ewentualnej ciąży. Należy zdjąć biżuterię, protezy zębowe oraz aparat słuchowy.

Podane przed badaniem leki kontrastowe mogą być przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdu po badaniu, dlatego najlepiej przybyć z osobą towarzyszącą. Po badaniu należy wypić dużą ilość wody, co ułatwi szybkie wydalenie podanego środka kontrastowego wraz z moczem.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety przed badaniem TK.

• skierowanie na badanie TK
• dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
• aktualne wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i.in.
• aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość stężenia kreatyniny we krwi lub badanie krwi GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego)
• aktualne badanie krwi oznaczające poziom TSH
• dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (jeżeli pacjent taką posiada) – np. wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych

Badania są interpretowane i opisywane przez doświadczony zespół lekarzy – specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
dr n. med. Radosław RAMOTOWSKI specjalista radiodiagnostyki II

LEKARZE RADIOLODZY

lek. Janusz DAROCHA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mirosław DROZD specjalista radiodiagnostyki II

lek. Magdalena FREYGANT specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Wiesław GUZ specjalista radiodiagnostyki II

lek. Przemysław JADCZAK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna KLĘBA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Agnieszka KOSTKIEWICZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Jadwiga KRUKOWSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Paweł MATUSIK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mariusz MIĄZEK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Małgorzata RAŁOWSKA specjalista radiodiagnostyki II

lek. Anna SOLIŃSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej SROKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna STOPA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Ewa SZALACHA-TARAŁA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Krzysztof TERPIN specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Monika ZAJĄC-MNICH specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Maciej CAŁKA

Pracownia wykonuje badania w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.
W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.
Tel. +48 17 86 66 700 / +48 17 86 69 900
e-mail: rejestracja@klinika-rzeszow.pl

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRACY 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00