PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

W poradni chirurgii klatki piersiowej odbywa się wstępna kwalifikacja chorych do leczenia operacyjnego oraz kontynuowana jest pooperacyjna opieka nad chorymi w ramach okresowych wizyt kontrolnych.

W ramach konsultacji międzyszpitalnych wykonywane są badania:

 • bronchoskopia
 • USG opłucnej
 • biopsja transtorakalna zmian w płucach
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa ściany klp
 • spirometria
 • punkcje odbarczające i diagnostyczne płynu w jamie opłucnowej

Poradnia przyjmuje pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnie.

Program badań w kierunku wykrywania raka płuca 

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” w latach 2022-2023 w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuc w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca, ocenie wyniku oraz zaplanowaniu dalszego leczenia w przypadku podejrzenia raka płuc. Do badań zostaną zakwalifikowane osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

CELE PROGRAMU:

 • zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
 • obniżenie umieralności na raka płuca,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
 • zwiększenie dostępu do badania u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Z badania mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

Badanie mogą wykonać również osoby w wieku 50-74 lat, u których oprócz powyższych czynników stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

 • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
 • ekspozycja na radon,
 • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
 • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
 • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:

 • pacjent z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną[1],
 • pacjent, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian,
 • pacjent, u którego wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania,
 • pacjent, u którego zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

[1] badanie TK można odłożyć na czas potrzebny do powrotu do zdrowia w stopniu umożliwiającym włączenie do Programu i ew. poddaniu się diagnostyce inwazyjnej i/lub operacji.

Badania wykonywane są BEZPŁATNIE PO WYPEŁNIENIU PRZEZ PACJENTA ANKIETY (POBIERZ ANKIETĘ I WYPEŁNIJ) będącej podstawą do SKIEROWANIA przez lekarza POZ (POBIERZ SKIEROWANIE I PRZEKAŻ LEKARZOWI POZ) lub lekarza NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej.

W celu zarejestrowania się na badanie prosimy o przygotowanie:

 • wypełnionej przez Państwa ankiety
 • skierowania od lekarza POZ (w przypadku braku skierowania lekarza POZ może je wystawić lekarz NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej)

NASZ ZESPÓŁ

> specjalista chirurgii klatki piersiowej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 10:00 – 12:00  NFZ 11:30 – 14:00  NFZ 15:00 – 17:15  NFZ
17:15 – 18:45 *

*cena konsultacji prywatnej: 200 zł

> specjalista chirurgii klatki piersiowej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 11:00 – 13:00  NFZ 14:00 – 17:00  NFZ 10:00 – 12:30  NFZ 8:30 – 10:00  NFZ 12:30 – 14:30  NFZ
17:00 – 19:00 *

*cena konsultacji prywatnej: 200 zł

> specjalista chirurgii klatki piersiowej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 7:00 – 7:30  NFZ
13:00 – 14:15  NFZ
7:00 – 8:00  NFZ 16:30 – 19:00  NFZ 15:00 – 16:00  NFZ 10:30 – 12:30  NFZ
19:00 – 19:30 *

*cena konsultacji prywatnej: 200 zł

> specjalista chirurgii klatki piersiowej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 9:00 – 11:00  NFZ 11:30 – 14:30  NFZ 12:30 – 13:30  NFZ 14:00 – 16:00  NFZ 8:30 – 10:30  NFZ
18:30 – 19:30 *

*cena konsultacji prywatnej: 200 zł