ADMINISTRACJA SZPITALA

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu – dr n. med. Roman Wojdyła

Wiceprezes Zarządu – Kazimierz Czudec

Wiceprezes Zarządu – Vincenzo Cagnazzo

DYREKCJA

Dyrektor Finansowo-Administracyjny, Główna Księgowa – Renata Styka

Dyrektor Medyczny – lek. Dariusz Zieliński

ADMINISTRACJA OGÓLNA

Sekretariat Administracyjny, Asystentka Dyrekcji – Sylwia Trzeciakiewicz

Asystenta Dyrekcji ds. Administracyjnych – Karolina Kondraciuk

Kierownik Rejestracji – Anna Tasior

Dział Księgowości, Kierownik – Barbara Szeliga-Motyka

Dział Płac, Kierownik – Wanda Kędra

Dział Kadr, Koordynator – Monika Rozmus-Sudoł

Dział Reklamy i Marketingu – Marta Kosińska-Bochenek

Dział Techniczny, Kierownik – Jacek Dąbrowski

ADMINISTRACJA MEDYCZNA

Naczelna Pielęgniarka – Agata Rybka

Kierownik Centralnej Sterylizatorni – Maria Debkiewicz-Sykała

Kierownik Poradni Specjalistycznych – dr n. med. Beata Bator-Ramotowska

Kierownik Rejestracji – Anna Tasior

Kierownik Działu Rozliczeń i Statystki Medycznej – Adrian Kułak

Kierownik Bloku Operacyjnego – lek. Maciej Inglot

Pielęgniarz Oddziałowy Bloku Operacyjnego – Jacek Potapiuk