ADMINISTRACJA SZPITALA

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu – Tadeusz Pieniążek

V-ce Prezes Zarządu – Kazimierz Czudec

V-ce Prezes Zarządu – Józef Król

DYREKCJA

Z-ca Dyrektora Medycznego – lek. Dariusz Zieliński

Dyrektor Finansowo-Administracyjny, Główna Księgowa – Renata Styka

ADMINISTRACJA OGÓLNA

Sekretariat Administracyjny, Asystent Dyrekcji – Sylwia Trzeciakiewicz

Koordynator Rejestracji – Karolina Kondraciuk

Dział Księgowości – Dorota Bańkowska, Marcin Dragan, Piotr Dworak, Ewa Laskowska

Dział Płac, Kierownik – Wanda Kędra

Dział Kadr, Koordynator – Monika Rozmus-Sudoł

Dział Marketingu – Marta Kosińska-Bochenek

Dział Informatyki – Piotr Czudec, Grzegorz Bęben, Krzysztof Szudy

Dział Techniczny, Kierownik – Jacek Dąbrowski

ADMINISTRACJA MEDYCZNA

Naczelna Pielęgniarka – Agata Rybka

Kierownik Poradni Specjalistycznych – dr n. med. Beata Bator-Ramotowska

Koordynator Rejestracji – Karolina Kondraciuk

Sekretariat Medyczny, Kierownik – Adrian Kułak

Kierownik Bloku Operacyjnego – dr n. med. Włodzimierz Wnęk

Pielęgniarz Oddziałowy Bloku Operacyjnego – Jacek Potapiuk