Naszą misją jest zapewnienie Pacjentom troskliwej opieki medycznej na najwyższym poziomie przy zachowaniu profesjonalnych i nowoczesnych metod terapeutycznych. Wykonujemy kompleksowe badania, zapewniamy konsultacje wysokiej klasy specjalistów oraz leczymy zgodnie z najwyższymi standardami światowej medycyny. Od wielu lat naszym celem jest współtworzenie zintegrowanej, wszechstronnej opieki zdrowotnej opartej na doświadczeniu, praktyce  klinicznej, badaniach i edukacji.

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego do naszej pracy podchodzimy profesjonalnie i przede wszystkim z sercem

Nasze wartości:

  • zdrowie i życie człowieka,
  • odpowiedzialność i integralność – leczenie wszystkich pacjentów w poszanowaniu godności i praw człowieka bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki medycznej,
  • poświęcenie i wiedza – zgrany, zintegrowany zespół pracowników medycznych i administracyjnych identyfikujących się ze Szpitalem, współodpowiedzialnych za jego rozwój.

Wyznaczamy najwyższe standardy opieki medycznej stawiając dobro Pacjentów zawsze na pierwszym miejscu

Wskazanie Świętej Rodziny odzwierciedla charakter i priorytety Szpitala, a także w szczególny sposób zobowiązuje nas do nieustannej troski o człowieka, zwłaszcza człowieka chorego, cierpiącego, niepełnosprawnego. Wiemy, jak trudny jest dla pacjenta oraz jego rodziny okres choroby i rekonwalescencji, dlatego w naszym Szpitalu każdego traktujemy wyjątkowo i indywidualnie, wspierając tym samym przebieg procesu terapeutycznego.

Pragniemy, aby nasz Szpital – poprzez swoją kulturę udzielania świadczeń zdrowotnych, innowacyjność oraz stosowanie nowoczesnych technologii – ugruntował swoją pozycję na polskim rynku usług medycznych i stał się jednym z wiodących ośrodków leczenia szpitalnego w Polsce. Chcemy również, aby stał się instytucją efektywną, sprawnie zarządzaną, zapewniającą swoim pracownikom zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie oraz kształtującą nienaganne postawy etyczne.