PRACOWNIA RTG

Badanie RTG jest krótkie, bezbolesne i nieinwazyjne oraz nie wymaga specjalnego przygotowania (z wyjątkiem prześwietlenia kręgosłupa lędźwiowego, jamy brzusznej, miednicy, stawów krzyżowo-biodrowych, kości krzyżowej i kręgów ogonowych).

Ze względu na narażenie na promieniowanie jonizujące na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza, również w przypadku badań prywatnych (Ustawa z dn. 29.11.2000 r. Prawo atomowe).

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą wcześniej wykonanych zdjęć i wyniki badań: RTG, TK, MR, USG oraz inną dokumentację medyczną.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża. Każde zdjęcie RTG u kobiet w wieku rozrodczym powinno być wykonywane w pierwszych 12 dniach cyklu (o ile lekarz nie zdecyduje inaczej), aby wykluczyć ryzyko powikłań ewentualnej ciąży.

Wykonujemy wszystkie badania radiologiczne standardowe oraz specjalistyczne, głównie z zakresu układu ruchu (kości i stawy), również dzieciom do lat 6:

  • badania standardowe części kostnych: czaszki, wszystkich odcinków kręgosłupa, stawów, miednicy
  • badania klatki piersiowej – w tym badania żeber
  • badania jamy brzusznej
  • badania części kostnych barku: Zanca, Bernageu, projekcje IR i ER
  • badania części kostnych stawu kolanowego: zdjęcia obciążeniowe, zdjęcia ze znacznikiem (kulką 28 mm), rzepki Merschanta
  • badania części kostnych stóp i stawów skokowych: zdjęcia obciążeniowe oraz zdjęcia na widełki stawu skokowego oraz na więzozrost stawu skokowego
  • badania sylwetkowe kręgosłupa
  • badania sylwetkowe kończyn dolnych

Multitom Rax to najnowsze rozwiązanie diagnostyczne w naszym Szpitalu. Zapewnia wykonanie wysokiej jakości obrazów, przy zachowaniu maksymalnej ergonomii dla pacjentów i personelu. Doskonałej jakości cyfrowe zdjęcia rentgenowskie tworzone są dzięki detektorowi o matrycy ponad 8 mln pikseli (rozmiar piksela 148 μm). Maksymalny rozmiar projekcji osiowych wynosi 154 x 43 cm. Skaner oferuje wielorakie wykorzystanie promieniowania X-Ray w jednym pomieszczeniu. Nasz aparat porusza się wokół pacjenta, ponieważ posiada dwa niezależne ramiona. Taka konstrukcja pozwala na komfortowe i bezpieczne badanie pacjentów po operacjach, dużych urazach czy z niestabilnością ruchową.

Aparat przeznaczony jest do wykonywania zdjęć standardowych radiograficznych w dowolnej pozycji, szczególnie badań sylwetkowych kręgosłupa oraz badań sylwetkowych kończyn dolnych w pozycji stojącej, pod naturalnym obciążeniem, przy minimalnej dawce promieniowania.

Niektóre przypadki wymagają obrazowania trójwymiarowego 3D do postawienia diagnozy i zaplanowania leczenia. Rekonstrukcja 3D dostarcza dodatkowych danych, zwiększa dokładność diagnozy i planowania zabiegu, oszczędza bólu pacjentom i przyspiesza badanie. Używając opcji 3D w aparacie Multitom Rax nasza pracownia może wykonać obrazowanie cyfrowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, stawu kolanowego, stawu skokowego oraz stopy.

Rentgenowskie badania sylwetkowe to badania cyfrowe obejmujące cała długość kończyny dolnej lub cały kręgosłup, co jest szczególnie przydatne w diagnostyce ortopedycznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej.

Badanie umożliwia:
• dokładną ocenę struktur kostnych i stawowych
• pomiary długości kości
• określenie wysokości pomiędzy dwoma punktami np. między główkami kości udowych
• kątowe pomiary skrzywienia kręgosłupa (np. pomiar kifozy)

Badanie RTG kręgosłupa lędźwiowego, jamy brzusznej, miednicy, stawów krzyżowo-biodrowych, kości krzyżowej i kręgów ogonowych wykonywane w trybie ambulatoryjnym wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony pacjenta.

W dniu poprzedzającym badanie:
• dieta lekkostrawna, należy jedynie spożywać pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa, produktów wzdymających (np. groch, kapusta)
• nie pić napojów gazowanych
• wskazanie jest przyjmowanie Espumisanu 3 razy dziennie po 2 kapsułki

W dniu badania:
• należy zadbać o poranne wypróżnienie
• należy pozostać na czczo i przyjąć rano 2 kapsułki Espumisanu
• nie palić
• w warunkach szpitalnych wskazany jest Hegar

W trakcie badania:
• w zależności od rodzaju badania pacjent może zostać poproszony o chwilowe wstrzymanie oddechu

• skierowanie na badanie – ze względu na promieniowanie jonizujące na bandanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza, również w przypadku badań prywatnych
• dokument tożsamości
• aktualne wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i.in.

Badania są interpretowane i opisywane przez doświadczony zespół lekarzy – specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
dr n. med. Radosław RAMOTOWSKI specjalista radiodiagnostyki II

LEKARZE RADIOLODZY

lek. Janusz DAROCHA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mirosław DROZD specjalista radiodiagnostyki II

lek. Magdalena FREYGANT specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Wiesław GUZ specjalista radiodiagnostyki II

lek. Przemysław JADCZAK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna KLĘBA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Agnieszka KOSTKIEWICZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Jadwiga KRUKOWSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Paweł MATUSIK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mariusz MIĄZEK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Małgorzata RAŁOWSKA specjalista radiodiagnostyki II

lek. Anna SOLIŃSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej SROKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna STOPA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Ewa SZALACHA-TARAŁA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Krzysztof TERPIN specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Monika ZAJĄC-MNICH specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Maciej CAŁKA

RTG zatok PA 40 zł
RTG czaszki PA + boczne 60 zł
RTG czaszki – za każdą następną projekcję 30 zł
RTG oczodołów PA (1 projekcja) 45 zł
RTG nosa 40 zł
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne 50 zł
RTG kręgosłupa szyjnego boczne + skosy 60 zł
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) 60 zł
RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne 60 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + boczne 60 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego boczne + skosy 70 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje) 60 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + boczne 60 zł
RTG kości krzyżowej i ogonowej AP + bok 50 zł
RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 40 zł
RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP + skośne 70 zł
RTG płuc PA lub AP 50 zł
RTG płuc boczne 40 zł
RTG płuc PA + boczne 80 zł
RTG płuc – szczytów 35 zł
RTG żeber PA + skos 80 zł
RTG mostka boczne 50 zł
RTG jamy brzusznej – przeglądowe 50 zł
RTG jamy brzusznej u dzieci do lat 6 – przeglądowe 40 zł
RTG stawu barkowego AP (1 zdjęcie) 40 zł
RTG stawu barkowego AP + osiowe (2 zdjęcia) 50 zł
RTG stawu barkowego (3 zdjęcia) 70 zł
RTG obojczyka PA 40 zł
RTG kości ramiennej AP + bok 60 zł
RTG stawu łokciowego AP + boczne 45 zł
RTG stawów łokciowych AP + boczne 65 zł
RTG przedramienia AP + bok 50 zł
RTG ręki PA + skos 40 zł
RTG rąk PA + skosy 50 zł
RTG nadgarstka PA + bok 45 zł
RTG nadgarstków PA + bok 60 zł
RTG palca / palców 35 zł
RTG miednicy AP 50 zł
RTG stawu biodrowego AP 40 zł
RTG stawów biodrowych AP 50 zł
RTG stawu biodrowego AP + osiowe 50 zł
RTG stawów biodrowych AP + osiowe 65 zł
RTG kości udowej AP + bok 60 zł
RTG stawu kolanowego AP + boczne 50 zł
RTG stawów kolanowych AP + boczne 70 zł
RTG rzepki (1 zdjęcie) ok. boczne lub osiowe 35 zł
RTG rzepek (1 zdjęcie) ok. boczne lub osiowe 40 zł
RTG rzepki (2 lub 3 zdjęcia) ok. boczne i osiowe 45 zł
RTG rzepek (3 zdjęcia) ok. boczne i osiowe 50 zł
RTG podudzia AP + bok 60 zł
RTG stawu skokowego AP + boczne 2 zdjęcia / 3 zdjęcia 40 / 50 zł
RTG stawów skokowych AP + boczne 60 zł
RTG stopy PA + skośne (boczne) 45 zł
RTG stóp PA + skośne (boczne) 70 zł
RTG kości piętowej bok + osiowe 45 zł
RTG kości piętowych bok + osiowe 60 zł
RTG nie ujęte w cenniku inne, pojedyncze projekcje lub projekcje dodatkowe do w/w 35 zł
Opis zdjęć dostarczonych 50 % ceny badania

Pracownia wykonuje badania w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.

PRACOWNIA RTG

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRACY 7:00-20:00 7:00-20:00 7:00-20:00 7:00-20:00 7:00-20:00