ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Nasz zespół anestezjologiczny tworzą doświadczeni specjaliści – lekarze i pielęgniarki. Zapewniamy pacjentom kompleksową opiekę okołooperacyjną, szczególną uwagę przykładając do bezpieczeństwa, komfortu oraz dobrego samopoczucia najciężej chorych.

W skład Oddziału wchodzą dwie jednostki: Anestezjologii oraz Intensywnej Terapii (łącznie cztery stanowiska wyposażone zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia). Znieczulenia do operacji wykonywane są na trzech salach operacyjnych. W sali nadzoru poznieczuleniowego personel Oddziału sprawuje opiekę nad pacjentami przez okres konieczny do całkowitego wybudzenia się, stabilizacji układu krążenia, uśmierzenia bólu.

Pracą zespołu kieruje dr n. med. Włodzimierz Wnęk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista toksykologii klinicznej.

Działalność oddziału obejmuje:

  • kwalifikowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej oraz ortopedii
  • wykonywanie znieczuleń, opieka nad pacjentami w sali nadzoru poznieczuleniowego
  • konsultacje w zakresie intensywnej terapii na oddziałach Szpitala oraz w szpitalnej Izbie Przyjęć
  • konsultacje w zakresie uśmierzania bólu
  • wykonywanie krótkotrwałych znieczuleń do badań w Pracowni Tomografii Komputerowej, znieczulanie do kardiowersji i badań endoskopowych

ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Włodzimierz WNĘK specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista toksykologii klinicznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Anna MACHOWSKA-GORZELANY specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

LEKARZE
lek. Mariusz ZAJĄC specjalista anestezjologii i intensywnej terapii