ODDZIAŁ NEUROLOGII Z ODDZIAŁEM UDAROWYM

Oddział Neurologii został utworzony w 2012 roku. Wraz z Oddziałem Udarowym dysponuje 43 łóżkami, w tym 9 w ramach intensywnego nadzoru neurologicznego (z dostępnością do urządzeń monitorujących czynności życiowe). Opiekę nad chorymi sprawuje zespół terapeutyczny składający się z lekarzy neurologów z wieloletnim stażem zawodowym, pielęgniarek, fizjoterapeutów, neurologopedy oraz psychologa. Pracą zespołu kieruje dr n. med. Mirosław Dziki, specjalista neurolog.

Naszym pacjentom zapewniamy szybką i rzetelną diagnostykę, profesjonalne leczenie, a także wczesną rehabilitację. Przeprowadzamy pełną gamę badań diagnostycznych: laboratoryjnych, obrazowych (tomografia komputerowa, angio TK, rezonans magnetyczny), ultrasonograficznych (USG tętnic domózgowych i wewnątrzmózgowych metodą Dopplera) oraz neurofizjologicznych (EEG, Video/EEG, Holter EEG, EMG).

Realizujemy programy lekowe NFZ: leczenia immunomodulującego stwardnienia rozsianego, leczenia toksyną botulinową dystonii oraz spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu. W ramach Oddziału Udarowego stosowane jest leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu.

Posiadamy akredytację Ministra Zdrowia uprawniającą do szkolenia specjalistycznego lekarzy w dziedzinie neurologii w ramach rezydentury. Współpracujemy również z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia studentów kierunków: fizjoterapia pielęgniarstwo.

Prowadzimy poradnię neurologiczną, poradnię psychologiczną, poradnię diagnozy zaburzeń pamięci. Lekarze przyjmują pacjentów w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.

Oferujemy kompleksową diagnostykę i leczenie neurologiczne w zakresie:

  • udarów i zespołów naczyniowych mózgu
  • padaczki, guzów mózgu
  • chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego (m.in. stwardnienie rozsiane)
  • chorób nerwowo-mięśniowych
  • chorób zwyrodnieniowych mózgu
  • zespołów bólowych kręgosłupa

ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Mirosław DZIKI specjalista neurolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Renata GRUSZKA specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

LEKARZE
lek. Agnieszka BŁĘDNIAK specjalista neurolog

lek. Maciej BARAN specjalista neurolog

lek. Dariusz DZIUBEK specjalista neurolog

lek. Katarzyna GERNAND specjalista neurolog

lek. Magdalena KOZIK specjalista neurolog

lek. Iwona LASEK-MICHNO specjalista neurolog

lek. Magdalena NOGA-KINEL specjalista neurolog

lek. Bartosz SZAJNA specjalista neurolog

lek. Magdalena TOMAKA-CZAJKOWSKA specjalista neurolog

lek. Łucja WILK specjalista neurolog

lek. Gabriela BURY w trakcie specjalizacji

lek. Joanna DANILKIEWICZ w trakcie specjalizacji

lek. Jacek MIESZKOWICZ w trakcie specjalizacji

lek. Patrycja NOWORÓL-PELC w trakcie specjalizacji

lek. Anna OWSIAK w trakcie specjalizacji

lek. Jakub PIEJKO w trakcie specjalizacji

lek. Mateusz RAJCHEL w trakcie specjalizacji

lek. Marta RĘBISZ w trakcie specjalizacji

lek. Karolina ŻAK-KOWALSKA w trakcie specjalizacji

FIZJOTERAPEUCI
mgr Elżbieta MATŁOSZ

mgr Agata PUKAŁA

mgr Rafał SŁONIAK

LOGOPEDA
mgr Ewa NOWAK

PSYCHOLOG
mgr Diana KORNECKA-SZYMAŃSKA