PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna                                                                                                                                                                                                                                   Skierowana do osób zmagających się z trudnymi sytuacjami życiowymi, stresem, kryzysami rozwojowymi.

Diagnoza psychologiczna oraz neuropsychologiczna
Pozwala ocenić poziom funkcjonowania w sferze emocjonalnej, intelektualnej, poznawczej oraz społecznej, opisuje nieprawidłowości w zakresie zachowania i funkcjonowania osoby w różnych sytuacjach życiowych oraz określa stopnie udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu tych zaburzeń.

Opiniowanie
Udzielenie pisemnej informacji o wynikach diagnozy.

Terapia funkcji poznawczych
Kierowana przede wszystkim do pacjentów po udarach i urazach mózgu, w przebiegu zespołów otępiennych, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera oraz chorób przewlekłych wpływających na funkcjonowanie poznawcze; ma na celu wspomaganie procesów pamięciowych, uwagi, myślenia, planowania działania, umiejętności językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych.

Psychoedukacja
Jej celem jest przekazanie pacjentowi wiedzy, która pozwoli na lepsze zrozumienie stanu zdrowia psychicznego, wzmocnienie własnych zasobów w radzeniu sobie z chorobą/kryzysem oraz pomoc w adaptacji do aktualnej sytuacji życiowej.

Badanie predyspozycji zawodowych dla dorosłych i młodzieży
Pomoc w wyborze lub zmianie drogi zawodowej, ocena predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Wizyty w poradni są odpłatne.

PACJENTÓW PRZYJMUJE:

> psycholog

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 14:50 – 15:40 *

*cena konsultacji: 180 zł / 1,5 h