JAKOŚĆ W SZPITALU

Podejście do jakości odzwierciedla nasza Polityka Jakości oparta na misji oraz wartościach organizacji – pracy zespołowej, samodzielnym podejmowaniu decyzji, wiarygodności, przedsiębiorczości i pasji. Wszyscy pracownicy naszej placówki realizują ustanowioną Politykę Systemu Zarządzania poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Równolegle doskonalimy System Zarządzania Jakością wg normy: PN-EN ISO 9001:2015.

W czerwcu 2016 roku otrzymaliśmy również Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, zaświadczający o spełnieniu najwyższych standardów w lecznictwie szpitalnym. Wprowadzane standardy pozwalają na weryfikację poszczególnych obszarów funkcjonowania szpitala w celu utrzymania najwyższej jakości praktyk w procesach związanych z leczeniem i obsługą pacjenta.

ZAŁĄCZNIKI:

Certyfikat Akredytacyjny (299 KB)

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 (1 MB)

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

Nadrzędnym celem działalności NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. jest umacnianie pozycji wiodącej jednostki służby zdrowia, dostarczającej wysokiej jakości specjalistyczne usługi medyczne, leczenie i diagnostykę oraz dbającej o Pacjenta i środowisko naturalne. Spełnianie oczekiwań Pacjentów wyznacza naszą filozofię działania, którą realizujemy poprzez wykonywanie świadczeń medycznych na najwyższym poziomie, stosując nowoczesne techniki i metody leczenia oraz z zachowaniem wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych.

Powyższy cel nadrzędny realizowany jest poprzez:

 • świadczenie usług medycznych w sposób profesjonalny przez wysoko wykwalifikowany doświadczony Personel przy zastosowaniu sprzętu medycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych,
 • wytyczanie celów zgodnie ze strategią Szpitala, z uwzględnieniem kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron,
 • identyfikację oczekiwań i spełnianie wymagań Pacjentów, w tym stron zainteresowanych oraz wymagań prawnych i innych, do których Szpital się zobowiązał oraz ocenę ich realizacji,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom, zwłaszcza w obszarze dotyczącym odpadów medycznych i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • utrzymanie opinii placówki medycznej godnej zaufania, rzetelnej i wiarygodnej,
 • stosowanie wysokiej jakości, bezpiecznego dla zdrowia Pacjentów i środowiska naturalnego sprzętu do diagnostyki medycznej w zakresie leczenia,
 • doskonalenie i optymalizację technologii i środków w leczeniu oraz racjonalne wykorzystanie zasobów,
 • zaangażowanie wszystkich Pracowników w doskonalenie działań związanych z jakością świadczonych usług medycznych,
 • podnoszenie kwalifikacji Personelu, wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wybór dostawców materiałów i usług spełniających wymagania stron zainteresowanych oraz wymagań Systemu Zarządzania Jakością Szpitala,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, zarówno na płaszczyźnie zarządzania strategicznego, jak i we wszelkich działaniach naszych Pracowników i Współpracowników.

Zarząd i Dyrekcja NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. w imieniu wszystkich Pracowników deklaruje pełne zaangażowanie w realizację Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zapewnia niezbędne zasoby i środki do stosowania zasad Polityki ZSJ potwierdzając, że polityka jest wdrożona, zakomunikowana, zrozumiała, stosowana i dostępna we wszelkich obszarach organizacji, w tym stron zainteresowanych.

Rudna Mała, dnia 14 maja 2021 r.

Szpital im. Świętej Rodziny jest placówką wielokrotnie wyróżnianą za osiągnięcia na płaszczyźnie medycznej i biznesowej. Nasz obiekt został trzykrotnie nagrodzony w konkursach na najlepszą realizację w budownictwie (2006, 2007, 2011 r.). Otrzymaliśmy także tytuł Lidera Regionu (2011, 2015, 2016 r.) w kategorii Medycyna, nadawany corocznie przez gazetę codzienną Nowiny. W 2013 r. uzyskaliśmy wyróżnienie w rankingu e-Diamenty Forbes & Biznes.pl za najlepszą stronę internetową. Zostaliśmy również dwukrotnie wyróżnieni w plebiscycie Eskulap w kategorii Placówka Medyczna Województwa Podkarpackiego (2013 i 2014 r.). W 2018 roku zajęliśmy drugie miejsce w kategorii Najlepszy Szpital w Województwie Podkarpackim, w plebiscycie „Rzeczpospolitej” Ranking Szpitali 2018. Ponadto nasz Szpital jest wielokrotnym laureatem konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza. Edycja 2018 przyniosła nam aż dwie statuetki w kategoriach: Opieka zdrowotna oraz Najlepsza Usługa za „Badanie radiologiczne w projekcjach trójwymiarowych 3D”. W 2022 roku zostaliśmy ponownie docenieni. Nagrodę za „Małoinwazyjną protezoplastykę stawu biodrowego ze zmodyfikowanego, bezpośredniego dostępu przedniego” odebrał dr Artur Łazorko.

SUKCESY ROSNĄ WRAZ Z CZASEM

2006  

Nagroda pierwszego stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2006

2007 

    Kryształowa Cegła w konkursie DOM 2007 z najlepszą inwestycję budowlaną

Nagroda czytelników Gazety Wyborczej Mister Architektury Podkarpacia 2006

   2011     

Tytuł Lider Regionu w kategorii Medycyna: Niepubliczna Placówka Medyczna

Nagroda pierwszego stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2011

2012

Laureat konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2012 w kategorii: Najlepsza Usługa za małoinwazyjne przezskórne usunięcie przepukliny dysku

2013

       Wyróżnienie w rankingu e-Diamenty Forbesa & Biznes.pl za najlepszą firmową stronę internetową w województwie podkarpackim

                 Laureat konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2013 w kategorii: Najlepsze Usługi za tomografię komputerową serca

2014

Laureat konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2014 w kategoriach: Opieka zdrowotna oraz Najlepsze usługi za pakiet diagnostyczny „Wybieram Zdrowie”

                 Wyróżnienie w plebiscycie Eskulap 2013 w kategorii Placówka medyczna

2015

     Wyróżnienie w plebiscycie Eskulap 2014 w kategorii Placówka Medyczna 2014 za rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych w kolejnych obszarach medycyny

Tytuł Lider Regionu w kategorii Medycyna

Wyróżnienie Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie w konkursie „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 2015”

2016

    Laureat konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2016 w kategorii Opieka Zdrowotna

                 Tytuł Lider Regionu w kategorii Medycyna

2017

      Wysokie miejsce w rankingu tygodnika Wprost: Szpitale 2017

6. miejsce w kategorii: NAJLEPSZE SZPITALE ORTOPEDYCZNE; 9. miejsce pod względem  liczby wykonanych alloplastyk stawu kolanowego oraz 6. miejsce w chirurgii kręgosłupa

2018

Nagroda Gazela Biznesu 2017 w XVIII edycji rankingu „Pulsu Biznesu” najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw

Laureat konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2018 w kategoriach: Opieka Zdrowotna oraz Najlepsze Usługi za „Badanie radiologiczne w projekcjach trójwymiarowych 3D”

II miejsce w kategorii Najlepszy Szpital w Województwie Podkarpackim w plebiscycie „Rzeczpospolitej” Ranking Szpitali 2018

2019

Powtórnie potwierdzona jakość usług. Wynik audytu przeprowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdza spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Certyfikat ZADOWOLONY PACJENT – wyróżnienie przyznane przez IBM Instytut Badań Marki

2022

Laureat konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2018 w kategoriach: Opieka Zdrowotna oraz Najlepsze Usługi za „Małoinwazyjną protezoplastykę stawu biodrowego ze zmodyfikowanego, bezpośredniego dostępu przedniego””