ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM ENDOKRYNOLOGII

Oddział Chorób Wewnętrznych zapewnia szerokoprofilową diagnostykę oraz leczenie chorych ze schorzeniami internistycznymi. Od momentu przyjęcia, aż do wypisu ze szpitala, pacjent pozostaje pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Wielodyscyplinarne doświadczenie zespołu lekarskiego (diabetolog, kardiolog, nefrolodzy i endokrynolodzy), obejmuje swoim zakresem najczęstsze choroby cywilizacyjne oraz gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług zdrowotnych na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

Osadzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w strukturach nowoczesnego, wielospecjalistycznego szpitala z szybkim dostępem do bogatego zaplecza diagnostycznego ułatwia oraz znacznie przyspiesza przebieg procesu zarówno diagnostycznego, jak i leczniczego. Oddział ma do swojej dyspozycji wysokiej klasy aparaturę do diagnostyki obrazowej – USG, RTG, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. Szpitalne laboratorium zapewnia natychmiastowy dostęp do bardzo dużej liczby badań analitycznych. Oddział współpracuje z Pracownią Endoskopii wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny obsługiwany przez doświadczonych endoskopistów, w której można wykonać wszystkie procedury w zakresie przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) oraz drzewa oskrzelowego (bronchoskopia).

Oddział dysponuje 25 łóżkami w pokojach o wysokim standardzie oraz 3 łóżkami w sali wzmożonego nadzoru medycznego. Hospitalizacja odbywa się w klimatyzowanych, 2- i 3-osobowych salach z łazienką, z dostępem do TV i bezpłatnego Internetu.

Nasi pacjenci po opuszczeniu szpitala mają możliwość kontynuacji leczenia ambulatoryjnie – w poradni nefrologicznej, poradni diabetologicznej, poradni endokrynologicznej oraz poradni kardiologicznej pod okiem lekarzy specjalistów z Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Odpowiadając na potrzeby swoich pacjentów, nasz Oddział pozostaje również w stałym kontakcie z wojewódzkimi i krajowymi ośrodkami referencyjnymi z licznych dyscyplin medycznych.

Zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem:

 • schorzeń układu sercowo-naczyniowego
 • cukrzycy i jej powikłań oraz innych zaburzeń metabolicznych
 • schorzeń układu pokarmowego
 • schorzeń reumatologicznych oraz układowych chorób tkanki łącznej
 • schorzeń endokrynologicznych
 • schorzeń hematologicznych

Bliska współpraca ze szpitalnym Centrum Diagnostycznym pozwala na realizowanie wysokospecjalistycznych badań nieinwazyjnych:

 • Pracownia Endoskopii – procedury w zakresie przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia)
 • Pracownie Diagnostyki Obrazowej: RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 • Pracownia Ultrasonograficzna: USG tarczycy, szyi, brzucha, węzłów chłonnych, ślinianek, USG Doppler tętnic szyjnych, kończyn górnych i dolnych, naczyń nerkowych oraz żył kończyn dolnych, przetok tętniczo-żylnych (do dializ)

W ramach diagnostyki kardiologicznej wykonujemy następujące badania:

 • angiografia metodą tomografii komputerowej (w tym angiografia tętnic wieńcowych – badanie nierefundowane)
 • echokardiografia serca przezklatkowa i przezprzełykowa
 • holter ciśnieniowy (ABPM)
 • holter EKG
 • USG tętnic
 • próba wysiłkowa na bieżni

ORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Jakub DRĄŻEK specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

ZASTĘPCA ORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Andrzej KOSYDAR specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

KIEROWNIK PODODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGII
dr n. med. Grzegorz ŚWIDER specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Monika RYŚCIUK specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

LEKARZE

lek. Katarzyna BIENIEK specjalista gastroenterolog

lek. Aneta KOŁODZIEJ specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, endokrynolog

lek. Daria PSZONKA specjalista chorób wewnętrznych

lek. Alicja REWERA-BURLIKOWSKA w trakcie specjalizacji