PORADNIA

KARDIOLOGICZNA

O PORADNI

Poradnia kardiologiczna NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny zapewnia diagnostykę i kompleksowe leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym:

+  choroby niedokrwiennej serca
+  zaburzeń rytmu serca
+  choroby wieńcowej
+  niewydolności serca
+  wad serca
+  kardiomiopatii
+  nadciśnienia tętniczego

BADANIA W RAMACH DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

(w tym angiografia tętnic wieńcowych – badanie nierefundowane)

Badanie ultrasonograficzne serca pozwalające na ocenę jego kurczliwości, ocenę pracy zastawek
serca, pozwala zdiagnozować obecność wad wrodzonych lub nabytych serca.

Kluczowe badanie w ocenie całodobowego ciśnienia tętniczego; na jego podstawie możemy włączyć
odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz ocenić jego skuteczność.

Pozwala na całodobową ocenę akcji serca; dzięki temu badaniu możemy dokładnie ocenić zakłócenia
rytmu serca, które występują np. w nocy.

Pozwala na ocenę pracy serca podczas wysiłku – na ruchomej bieżni lekarz na bieżąco ocenia zapis
EKG i zmiany ciśnienia tętniczego w trakcie wysiłku fizycznego.
Pacjenci poradni kardiologicznej otrzymują dokładną informację o optymalnym czasie oraz sposobie
leczenia kardiochirurgicznego – bypass’y, naprawa / wymiana zastawek serca, operacje tętników
aorty. Zapewniamy również kontrole pooperacyjne w okresie wczesnym i odległym.

Wizyty w poradni są odpłatne.
CENA KONSULTACJI: 150,00 zł

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 13:00-14:00 14:00-16:00 13:00-14:00 11:00-13:00
ODPŁATNOŚĆ PRYWATNE NFZ

UMÓW KONSULTACJĘ

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją szpitala:

(17) 86 66 700 lub (17) 86 69 900

rejestracja@klinika-rzeszow.pl

Rejestracja szpitala czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00

ZABIERZ ZE SOBĄ

+ skierowanie do poradni (dotyczy wizyty na NFZ)
+ dowód osobisty
+ dokumentację medyczną zawierającą m.in. wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych: RTG, USG, TK, MR, karty informacyjne z leczenia szpitalnego