PRACOWNIA MR

Rezonans magnetyczny jest wszechstronną metodą diagnostyczną, znajdując zastosowanie w badaniach prawie każdego narządu ciała. Badanie rezonansem magnetycznym jest badaniem bezpiecznym, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Komputer dokonując obliczeń, na ekranie przedstawia uzyskane dane w formie obrazów struktur anatomicznych w dowolnej płaszczyźnie, także trójwymiarowo.

Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Szczególnie dobrze umożliwia ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Badanie to służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń całego organizmu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego). Obok diagnostyki nowotworowej znajduje również zastosowanie w diagnostyce dyskopatii i osteoporozy, diagnozie chorób stawów, więzadeł czy kamicy nerkowej.

Aparat GE OPTIMA MR360 1.5T gwarantuje poprawność diagnostyki nawet w przypadku najtrudniejszych pacjentów. We wszystkich zastosowaniach daje najwyższą jakość obrazowania przy wydajności, szybkości i dokładności na bardzo wysokim poziomie.

W pracowni wykonywane są podstawowe badania głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa, kości i stawów, a także badania specjalistyczne: czynnościowe, ilościowe i morfologiczne, w obrębie całego ciała – np. Angiografia MR głowy, Cholangio MR (MRCP).

Wykonanie badania rezonansem magnetycznym nie wymaga specjalnego przygotowania.
W dniu badania można spożyć lekki posiłek, ale nie później niż 2 godziny przed badaniem. Wyjątek stanowi badanie MR cholangiografia, wówczas pacjent powinien pozostać w dniu badania na czczo. W celu dobrego nawodnienia organizmu w przypadku badania z użyciem środka kontrastowego zalecane jest wypicie około 1 litra wody niegazowanej. Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE:

Przed badaniem należy poinformować pielęgniarkę o chorobach przewlekłych, na które leczy się pacjent (szczególnie niewydolność nerek i wątroby, choroby tarczycy), posiadanych endoprotezach, rozruszniku serca, metalowych klipsach lub innych metalowych części w organizmie, a także klaustrofobii, alergii na środki kontrastowe oraz ewentualnej ciąży.
Należy zdjąć zegarek, biżuterię, protezy zębowe oraz aparat słuchowy. Ważne jest, by do badania przystąpić w luźnym, wygodnym ubraniu pozbawionym metalowych elementów. Do pracowni nie wolno wnosić telefonów komórkowych i kart magnetycznych.

W trakcie badania: Badanie odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, w pozycji leżącej z koniecznością pozostania w bezruchu przez cały czas jego trwania. Czas badania jest zależny od jego rodzaju i może wynosić od ok. 30 minut do 1 godziny. W czasie badania pacjent powinien zgłaszać wystąpienie wszelkich nagłych dolegliwości np. uczucia klaustrofobii.

Po badaniu: Podanie paramagnetycznych środków kontrastowych może niekiedy wywołać działania niepożądane o różnym nasileniu: zawroty głowy, swędzenie, uczucie gorąca, metaliczny smak w ustach, kołatanie serca. Wystąpienie jakichkolwiek dolegliwości należy natychmiast zgłosić personelowi.
Bezpośrednio po badaniu i w ciągu następnych 24 godzin zalecane jest picie dużej ilości wody, co ułatwi szybkie wydalenie podanego środka kontrastowego z moczem.

W dniu badania prosimy o zgłoszenie się do rejestracji 15 minut przed godziną badania w celu wypełnienia ankiety przed badaniem MR.

  • skierowanie na badanie MR
  • dokument tożsamości
  • aktualne wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i.in.
  • aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość stężenia kreatyniny we krwi lub badanie krwi GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego)
  • aktualne badanie krwi oznaczające poziom TSH
  • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (jeżeli pacjent taką posiada) – np. wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych

Badania są interpretowane i opisywane przez doświadczony zespół lekarzy – specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
dr n. med. Radosław RAMOTOWSKI specjalista radiodiagnostyki II

LEKARZE RADIOLODZY

lek. Janusz DAROCHA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mirosław DROZD specjalista radiodiagnostyki II

lek. Magdalena FREYGANT specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Wiesław GUZ specjalista radiodiagnostyki II

lek. Przemysław JADCZAK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna KLĘBA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Agnieszka KOSTKIEWICZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Jadwiga KRUKOWSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Paweł MATUSIK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mariusz MIĄZEK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Małgorzata RAŁOWSKA specjalista radiodiagnostyki II

lek. Anna SOLIŃSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej SROKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna STOPA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Ewa SZALACHA-TARAŁA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Krzysztof TERPIN specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Monika ZAJĄC-MNICH specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Maciej CAŁKA

Pracownia wykonuje badania w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.
W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.

Tel. +48 17 86 66 700 / +48 17 86 69 900
e-mail: diagnostyka.obrazowa@klinika-rzeszow.pl

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00