PRACOWNIA MR

Rezonans magnetyczny jest wszechstronną metodą diagnostyczną, znajdując zastosowanie w badaniach prawie każdego narządu ciała. Badanie rezonansem magnetycznym jest badaniem bezpiecznym, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Komputer dokonując obliczeń, na ekranie przedstawia uzyskane dane w formie obrazów struktur anatomicznych w dowolnej płaszczyźnie, także trójwymiarowo.

Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Szczególnie dobrze umożliwia ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Badanie to służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń całego organizmu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego). Obok diagnostyki nowotworowej znajduje również zastosowanie w diagnostyce dyskopatii i osteoporozy, diagnozie chorób stawów, więzadeł czy kamicy nerkowej.

Aparat GE OPTIMA MR360 1.5T gwarantuje poprawność diagnostyki nawet w przypadku najtrudniejszych pacjentów. We wszystkich zastosowaniach daje najwyższą jakość obrazowania przy wydajności, szybkości i dokładności na bardzo wysokim poziomie.

W pracowni wykonywane są podstawowe badania głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa, kości i stawów, a także badania specjalistyczne: czynnościowe, ilościowe i morfologiczne, w obrębie całego ciała – np. Angiografia MR głowy, Cholangio MR (MRCP).

Wykonanie badania rezonansem magnetycznym nie wymaga specjalnego przygotowania. W dniu badania można spożyć lekki posiłek, ale nie później niż 2 godziny przed badaniem. Wyjątek stanowi badanie MR cholangiografia, wówczas pacjent powinien pozostać w dniu badania na czczo. W celu dobrego nawodnienia organizmu w przypadku badania z użyciem środka kontrastowego zalecane jest wypicie około 1 litra wody niegazowanej. Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE:

Przed badaniem należy poinformować pielęgniarkę o chorobach przewlekłych, na które leczy się pacjent (szczególnie niewydolność nerek i wątroby, choroby tarczycy), posiadanych endoprotezach, rozruszniku serca, metalowych klipsach lub innych metalowych części w organizmie, a także klaustrofobii, alergii na środki kontrastowe oraz ewentualnej ciąży.
Należy zdjąć zegarek, biżuterię, protezy zębowe oraz aparat słuchowy. Ważne jest, by do badania przystąpić w luźnym, wygodnym ubraniu pozbawionym metalowych elementów. Do pracowni nie wolno wnosić telefonów komórkowych i kart magnetycznych.

W trakcie badania: Badanie odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, w pozycji leżącej z koniecznością pozostania w bezruchu przez cały czas jego trwania. Czas badania jest zależny od jego rodzaju i może wynosić od ok. 30 minut do 1 godziny. W czasie badania pacjent powinien zgłaszać wystąpienie wszelkich nagłych dolegliwości np. uczucia klaustrofobii.

Po badaniu: Podanie paramagnetycznych środków kontrastowych może niekiedy wywołać działania niepożądane o różnym nasileniu: zawroty głowy, swędzenie, uczucie gorąca, metaliczny smak w ustach, kołatanie serca. Wystąpienie jakichkolwiek dolegliwości należy natychmiast zgłosić personelowi.
Bezpośrednio po badaniu i w ciągu następnych 24 godzin zalecane jest picie dużej ilości wody, co ułatwi szybkie wydalenie podanego środka kontrastowego z moczem.

W dniu badania prosimy o zgłoszenie się do rejestracji 15 minut przed godziną badania w celu wypełnienia ankiety przed badaniem MR.

  • skierowanie na badanie MR
  • dokument tożsamości
  • aktualne wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i.in.
  • aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość stężenia kreatyniny we krwi lub badanie krwi GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego)
  • aktualne badanie krwi oznaczające poziom TSH
  • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (jeżeli pacjent taką posiada) – np. wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych

Badania są interpretowane i opisywane przez doświadczony zespół lekarzy – specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
dr n. med. Radosław RAMOTOWSKI specjalista radiodiagnostyki II

LEKARZE RADIOLODZY

lek. Janusz DAROCHA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mirosław DROZD specjalista radiodiagnostyki II

lek. Magdalena FREYGANT specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Wiesław GUZ specjalista radiodiagnostyki II

lek. Przemysław JADCZAK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna KLĘBA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Agnieszka KOSTKIEWICZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Jadwiga KRUKOWSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Paweł MATUSIK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mariusz MIĄZEK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Małgorzata RAŁOWSKA specjalista radiodiagnostyki II

lek. Anna SOLIŃSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej SROKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna STOPA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Ewa SZALACHA-TARAŁA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Krzysztof TERPIN specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Monika ZAJĄC-MNICH specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Maciej CAŁKA

Angiografia MR głowy 500 zł
Cholangio MR (MRCP) 580 zł
MR barku 480 zł
MR gardła 480 zł
MR głowy 480 zł
MR jamy brzusznej 480 zł
MR kolana 480 zł
MR kości skroniowych 480 zł
MR kręgosłupa (jedna okolica anatomiczna) 480 zł
MR krtani 480 zł
MR łokcia 480 zł
MR łopatki 480 zł
MR miednicy 480 zł
MR nadgarstka 480 zł
MR oczodołów 480 zł
MR podudzia 480 zł
MR przedramienia 480 zł
MR przysadki mózgowej 480 zł
MR ramienia 480 zł
MR ręki 480 zł
MR splotu ramiennego 480 zł
MR stawu biodrowego L/P 480 zł
MR stawów biodrowych 700 zł
MR stawów krzyżowo-biodrowych 480 zł
MR stawów mostkowo-obojczykowych 480 zł
MR stawów skroniowo-żuchwowych 480 zł
MR stawu skokowego 480 zł
MR stopy 480 zł
MR szyi 480 zł
MR twarzoczaszki 480 zł
MR uda 480 zł
MR zatok obocznych nosa 480 zł
Dopłata za podanie środka kontrastowego dożylnie 150 zł
Opis zdjęć dostarczonych (za pojedyncze zdjęcie/odcinek) 200 zł
Nagranie badania na CD 15 zł

Pracownia wykonuje badania w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.
W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.

Tel. +48 17 86 66 700 / +48 17 86 69 900
e-mail: diagnostyka.obrazowa@klinika-rzeszow.pl

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00