Funkcję Inspektora Ochrony Danych NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. pełni Paweł Buczek. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@klinika-rzeszow.com