Funkcję Inspektora Ochrony Danych NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. pełni Paweł Buczek. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@klinika-rzeszow.com

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Klauzula informacyjna DLA PACJENTA (87 KB)

Klauzula informacyjna PACJENCI FIZJOTERAPIA (164 KB)

Klauzula obowiązku informacyjnego DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (163 KB)

Klauzula informacyjna DLA PRACOWNIKA (88 KB)

Klauzula informacyjna DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH (90 KB)

Klauzula informacyjna OSOBA WSKAZANA DO REALIZACJI UMOWY (89 KB)

Klauzula informacyjna OSOBA WSKAZANA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY (166 KB)

Klauzula informacyjna BYLI PRACOWNICY (64 KB)

Klauzula informacyjna KLIENCI, KONTRAHENCI (106 KB)

Klauzula informacyjna KORESPONDENCJA (65 KB)

Klauzula informacyjna MONITORING WIZYJNY (89 KB)

Klauzula informacyjna DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE – FACEBOOK (95 KB)

Klauzula informacyjna DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE – INSTAGRAM (94 KB)

Klauzula informacyjna KANDYDAT DO PRACY (135 KB)