Funkcję Inspektora Ochrony Danych NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. pełni Paweł Buczek. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@klinika-rzeszow.com

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Klauzula informacyjna DLA PACJENTA (84 KB)

Klauzula obowiązku informacyjnego DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA (149 KB)

Klauzula informacyjna DLA PRACOWNIKA (88 KB)

Klauzula informacyjna DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH (90 KB)

Klauzula informacyjna BYLI PRACOWNICY (64 KB)

Klauzula informacyjna KLIENCI, KONTRAHENCI (142 KB)

Klauzula informacyjna KORESPONDENCJA (65 KB)

Klauzula informacyjna MONITORING WIZYJNY (89 KB)

Klauzula informacyjna OSOBA WSKAZANA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY (166 KB)

Klauzula informacyjna DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE – FACEBOOK (158 KB)

Klauzula informacyjna KANDYDAT DO PRACY (93 KB)

Klauzula informacyjna PACJENCI FIZJOTERAPIA (93 KB)