ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Zapewniamy pacjentom kompleksowe leczenie schorzeń układu oddechowego, śródpiersia i przełyku. Nasz Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, dzięki której mamy możliwość wykonania szybkich badań diagnostycznych w chorobach onkologicznych klatki piersiowej m.in. bronchoskopii, ultrasonografii bronchoskopowej EBUS, videotorakoskopii (wziernikowanie jam opłucnej), videomediastinoskopii (operacyjne pobranie węzłów chłonnych lub wycinków ze zmiany) oraz biopsji (cienkoigłowa, gruboigłowa) przez ścianę klatki piersiowej pod kontrolą tomografii komputerowej.

Specjalizujemy się w endoskopowych zabiegach udrażniania i protezowania górnego odcinka przewodu pokarmowego w nienowotworowych i nowotworowych schorzeniach przełyku oraz w operacjach płuc i ściany klatki piersiowej techniką VATS (lobektomia). Wykonujemy rozszerzone usunięcie węzłów chłonnych śródpiersia z dostępu szyjnego TEMLA. Stawiamy na nowoczesne, małoinwazyjne techniki operacyjne z zastosowaniem videotorakoskopii (odpowiednik laparoskopii w chirurgii jamy brzusznej)  z wykonaniem jednego lub dwóch małych nacięć klatki piersiowej, przez które wprowadzane są narzędzia chirurgiczne i kamera video. Większość wszystkich operacji w naszym szpitalu jest wykonywana tymi metodami, dzięki czemu chorzy szybciej wracają do zdrowia, nie odczuwają tak silnego bólu, jak przy tradycyjnych zabiegach, zmniejsza się także prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań.

Zabiegi wykonywane są na nowoczesnym bloku operacyjnym, który połączony jest z salą wybudzeń ze stałym nadzorem pooperacyjnym.

Zespół Oddziału, którym kieruje lek. Piotr Zamorski, tworzą doświadczeni specjaliści: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci. Naszym pacjentom oferujemy fachową i troskliwą opiekę oraz krótkie terminy oczekiwania hospitalizację.

Dysponujemy pełnym wyposażeniem wymaganym dla diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z chirurgicznymi chorobami w zakresie klatki piersiowej. Prowadzimy rehabilitację przed- i pooperacyjną.

Infrastruktura oraz wyposażenie Szpitala zapewnia bezpieczne warunki hospitalizacji. Oddział dysponuje 25 łóżkami w pokojach o wysokim standardzie. Pacjenci przebywają w klimatyzowanych, 2-  lub 4-osobowych salach z łazienką, z dostępem do TV i bezpłatnego Internetu. Dodatkowo Oddział posiada 2 sale wzmożonego nadzoru pooperacyjnego z pełnym monitorowaniem funkcji życiowych i oddzielną opieką pielęgniarską.

Z usług naszego Oddziału, również w ramach NFZ, mogą korzystać pacjenci nie tylko z Województwa Podkarpackiego, ale z całej Polski. Operacje wykonywane są także prywatnie, dla osób nie objętych ubezpieczeniem lub dla pacjentów z zagranicy.

Lekarze specjaliści udzielają konsultacji w poradni chirurgii klatki piersiowej, w której odbywa się wstępna kwalifikacja do leczenia oraz prowadzone są kontrole pooperacyjne.

Realizujemy program:

Przeprowadzamy wszystkie rodzaje zabiegów diagnostycznych i leczniczych, zarówno technikami klasycznymi, jak i małoinwazyjnymi:

 • operacyjne leczenie raka płuca, guzków łagodnych płuc, zmian pogruźliczych płuc, rozedmy płuc – resekcja pęcherzy rozdemowych (VATS)
 • operacyjne leczenie chorób opłucnej – pleurectomia lub pleurodeza (VATS)
 • operacyjne leczenie odmy opłucnej (VATS)
 • operacyjne leczenie guzów śródpiersia (VATS, np. nerwiaki, grasiczaki, torbiele i inne)
 • operacyjne leczenie przepukliny przeponowej lub jej relaksacji
 • operacyjne leczenie nadmiernej potliwości (wycięcie zwojów i pni współczulnych) – sympatektomia piersiowa (VATS)
 • operacyjne leczenie guzów ściany klatki piersiowej – zmiany skóry, tkanki podskórnej (tłuszczak, włókniak i in.), guzy i deformacje żeber
 • operacyjne leczenie zespołu górnego otworu klatki piersiowej – resekcja żebra szyjnego (odbarczenie splotu ramiennego)
 • operacyjne leczenie zespołu Pageta-Schroettera – resekcja częściowa I żebra (odbarczenie naczyń podobojczykowych)
 • operacyjne leczenie wola zamostkowego tarczycy
 • operacyjne leczenie uchyłków przełyku
 • operacyjne leczenie nowotworów przełyku i wpustu
 • endoskopowe poszerzanie zwężeń przełyku i jego protezowanie
 • endoskopowe udrażnianie dróg oddechowych (tchawicy i oskrzeli) oraz ich protezowanie
 • korekcje wrodzonych zniekształceń klatki piersiowej – klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa lejkowata (szewska)
 • operacje plastyczno-korekcyjne garbu żebrowego przy skoliozie

ORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Piotr ZAMORSKI specjalista chirurgii klatki piersiowej

ZASTĘPCA ORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Wojciech WOŁEK specjalista chirurgii klatki piersiowej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Barbara SĄCZAWA specjalista opieki paliatywnej

LEKARZE
lek. Jakub PERDEUS specjalista chirurgii klatki piersiowej