PORADNIA DIAGNOZY ZABURZEŃ PAMIĘCI

Poradnia zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną, czyli diagnozą opisującą stan funkcji poznawczych (m.in. uwagi i pamięci, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz funkcji wykonawczych) z uwzględnieniem aspektów pozapoznawczych związanych z funkcjonowaniem emocjonalnym. Badanie umożliwia określenie profilu funkcji poznawczych oraz pozwala ocenić głębokość deficytów.

Badanie skierowane jest do osób, które:

  • zauważają u siebie zmianę w funkcjonowaniu poznawczym lub/i tę zmianę zauważają u nich osoby bliskie,
  • pozostają w trakcie diagnostyki medycznej bądź są objęte leczenie i otrzymali zalecenie wykonania funkcji poznawczych.

PACJENTÓW PRZYJMUJE:

> psycholog

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 14:30-  17:30 *

*cena konsultacji: 180 zł / 1,5 h