CT LABORATORY

Computed tomography (CT) is one of the radiological examinations which uses X-rays. CT facilitates precise evaluation of anatomical structures and detection of potential disorders of the human body in cross section and, with appropriate reconstructions, also in other planes. The main advantage of the CT compared to other conventional radiological examination methods is the possibility of differentiating between the particular fractions of soft tissues. The X-ray tube performs the irradiation around the patient’s body, thanks to which we can obtain a detailed image of the selected layer of the body.

The device in our laboratory is a 64-row, 500-layer model of the GE LightSpeed VCT series tomograph. It allows almost all types of CT imaging to be performed, including heart CT – coronarography CT.

The LightSpeed VCT tomograph with the ASiR software, thanks to the reduction of the radiation dose by 83% (to the level of 0.46 – 0.99 mSv), allows for safe population screening diagnostics of heart disorders.

In our CT Laboratory, routine examinations of the head, neck, chest, abdominal cavity, pelvis, spine and upper and lower extremities are performed, for both bones and joints, as well as specialistic examinations: CT angiography imaging, CT coronary angiography (CT angiography of the coronary arteries of the heart), virtual colonoscopy (examination of the large intestine) and DENTAL CT of the maxillary and mandible bones.

Badania są interpretowane i opisywane przez doświadczony zespół lekarzy – specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
>  dr n. med. Radosław RAMOTOWSKI specjalista radiodiagnostyki II

LEKARZE RADIOLODZY

>  lek. Janusz DAROCHA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mirosław DROZD specjalista radiodiagnostyki II

lek. Magdalena FREYGANT specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Wiesław GUZ specjalista radiodiagnostyki II

lek. Przemysław JADCZAK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna KLĘBA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Agnieszka KOSTKIEWICZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Jadwiga KRUKOWSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Paweł MATUSIK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mariusz MIĄZEK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Małgorzata RAŁOWSKA specjalista radiodiagnostyki II

lek. Anna SOLIŃSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej SROKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna STOPA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Ewa SZALACHA-TARAŁA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Krzysztof TERPIN specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Monika ZAJĄC-MNICH specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Maciej CAŁKA

Angio-TK aorty brzusznej i tętnic biodrowych 580 zł
Angio-TK aorty piersiowej 580 zł
Angio-TK klatki piersiowej (zatorowość) 580 zł
Angio-TK kończyn dolnych 580 zł
Angio-TK kończyn górnych 580 zł
Angio-TK mózgowia 580 zł
Angio-TK tętnic szyjnych 580 zł
Angio-TK serca / TK tętnic wieńcowych serca – Koronarografia TK 850 zł
TK serca – CALCIUM SCORE 150 zł
Kolonoskopia wirtualna (badanie jelita grubego) 650 zł
TK barku 250 zł
TK DENTAL (kości szczękowych i żuchwy) 250 zł
TK gardła 350 zł
TK głowy 250 zł
TK jamy brzusznej 350 zł
TK klatki piersiowej 300 zł
TK kolana 250 zł
TK kręgosłupa – jedna okolica anatomiczna 270 zł
TK krtani 350 zł
TK łokcia 250 zł
TK miednicy 350 zł
TK miednicy (kostne) 300 zł
TK mostka 250 zł
TK nadgarstka 250 zł
TK obojczyka 250 zł
TK oczodołów 250 zł
TK piramid kości skroniowych 250 zł
TK podudzia 250 zł
TK przedramienia 250 zł
TK ramienia 250 zł
TK ręki 250 zł
TK stawu biodrowego P/L 250 zł
TK stawów biodrowych 380 zł
TK stawów krzyżowo-biodrowych 250 zł
TK stawów mostkowo-obojczykowych 250 zł
TK stawów skroniowo-żuchwowych 300 zł
TK stawu skokowego 250 zł
TK stopy 250 zł
TK szyi 300 zł
TK twarzoczaszki 250 zł
TK uda 250 zł
TK układu moczowego (Uro-TK) 450 zł
TK zatok obocznych nosa 250 zł
Dopłata za podanie środka kontrastowego dożylnie 100 zł
Opis zdjęć dostarczonych (za pojedyncze badanie/odcinek) 200 zł
Nagranie badania na CD 15 zł