PRACOWNIA EEG

Badania EEG w naszej pracowni wykonywane są wyłącznie osobom dorosłym.

Elektroencefalografia jest nieinwazyjną metodą badania spontanicznej czynności elektrycznej mózgu, które polega na analizie zapisu zmian potencjałów elektrycznych zbieranych z powierzchni głowy. Badanie EEG ułatwia różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu.

EEG jest ważną metodą diagnostyczną u pacjentów z zaburzeniami snu, w śpiączce, z padaczką oraz po urazach czaszkowo-mózgowych. EEG może być wykonywane także u pacjentów z zapaleniem mózgu, rozpoznanymi nowotworami i po udarach mózgu.
Wskazaniem do wykonania badania są objawy nieprawidłowej czynności mózgu (np. napady drgawkowe), stan po urazie głowy i po zabiegach neurochirurgicznych.

Na badanie należy się zgłosić z umytymi włosami (dzień przed lub w dniu badania), nie pokrytymi żadnymi środkami do stylizacji np. lakierem, żelem, itd. Przed badaniem wskazane jest zjeść lekki posiłek. Nie należy pić napojów alkoholowych lub zawierających kofeinę. Pacjent powinien być wyspany i wypoczęty (z wyjątkiem badania po deprywacji snu). Należy przyjąć leki zażywane na stałe, w tym leki przeciwpadaczkowe.

Badanie trwa ok. 30 minut. W trakcie badania pacjent ma zamknięte oczy i wykonuje polecenia personelu związane z realizacją badania. Osoba badana leży spokojnie, nie napina mięśni, nie porusza się, nie rozmawia podczas badania. Badanie jest bezbolesne i nieszkodliwe dla zdrowia pacjenta.

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

Przed badaniem: Aktualnie przyjmowane leki, przebyte operacje, urazy głowy, ewentualna ciąża, obecność kardiostymulatora, przebyte lub aktualnie leczone choroby. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych.
W czasie badania: Wszelkie nagłe dolegliwości (np. bóle głowy, zawroty, drętwienie kończyn).
Po badaniu: Po badaniu włosy mogą być lekko wilgotne (na włosach mogą pozostać resztki pasty używanej do badania). Po badaniu należy w domu ponownie umyć włosy. W okresie jesienno-zimowym prosimy pamiętać o nakryciu głowy.

  • skierowanie na badanie
  • dokument tożsamości
  • aktualne wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i.in.
EEG w czuwaniu (standardowe) 130 zł

Pracownia wykonuje badania w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.
W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.

Tel. +48 17 86 66 700 wew. 2
e-mail: diagnostyka.obrazowa@klinika-rzeszow.pl