Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych
  • podczas wizyty domowej (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
  • telefonicznie

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
Poniedziałek Piątek 18:00 – 8:00  rano
Soboty całą dobę
Niedziele i święta całą dobę
Gabinet lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 0.31 znajduje się w budynku B szpitala – wejście C przez Izbę Przyjęć 
Lekarz POZ +48 17 86 69 929