Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia Pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych
• podczas wizyty domowej (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
• telefonicznie

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
• wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
• recepty na leki stale stosowane w schorzeniu przewlekłym
• rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
• skierowania do specjalisty

Poniedziałek Piątek 18:00 – 8:00  rano
Soboty całą dobę
Niedziele i święta całą dobę
Gabinet lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 0.31 znajduje się w budynku B szpitala –wejście C przez Izbę Przyjęć 
Lekarz POZ +48 17 86 69 929