Wzmacniajmy i podnośmy znaczenie głosu pacjenta (Elevate the voice of patients!)

17 września obchodzić będziemy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Celem obchodów ŚDBP jest wzrost świadomości znaczenia bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej. To także ograniczenie działań niepożądanych terapii i szkód powstałych na skutek nieprawidłowego leczenia.

W Polsce zagadnieniami w zakresie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych zajmuje się Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia, działające jako jednostka Ministerstwa Zdrowia.

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny od czerwca 2016 r. posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, zaświadczający o spełnieniu najwyższych standardów w lecznictwie szpitalnym. Wprowadzane standardy pozwalają na weryfikację poszczególnych obszarów funkcjonowania szpitala w celu utrzymania najwyższej jakości praktyk w procesach związanych z leczeniem i obsługą pacjenta.