W ostatni weekend października (26-27 X 2019) Stowarzyszenie Elektroradiologii zorganizowało sympozjum naukowo-szkoleniowe RADIOLOGIA WSPÓLNA SPRAWA RWS 2019. Spotkanie odbyło się w Sali Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu naszego Szpitala, lek. Marek Kulczyk, wygłosił dwie prelekcje nt. „Złamania kostne panewki łopatki – chirurgia duża i mała problematyki barku i kolana” oraz „Naprawa zamiast rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana”.

„Radiologia Wspólna Sprawa” to sympozjum naukowe organizowane cyklicznie od 2012 r. początkowo w Krakowie, a obecnie od 2015 r. W Rzeszowie. Inicjatorem RWS był i jest Pan Prof. Andrzej Urbanik, Kierownik Katedry Radiologii UJ, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Sympozjum ma na celu poszerzenie specjalistycznej wiedzy przeznaczonej dla kadry techników, licencjatów i magistrów elektroradiologii, inżynierów, fizyków medycznych, osób będących w trakcie zdobywania wiedzy na kierunku Elektroradiologia, a także lekarzy z Pracowni RTG, MR, TK.