PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 14:50-16:50
ODPŁATNOŚĆ PRYWATNE NFZ

Oferta poradni psychologicznej:

Skierowana do osób zmagających się z trudnymi sytuacjami życiowymi, stresem, kryzysami
rozwojowymi

Pozwala ocenić poziom funkcjonowania w sferze emocjonalnej, intelektualnej, poznawczej oraz
społecznej, opisuje nieprawidłowości w zakresie zachowania i funkcjonowania osoby w różnych
sytuacjach życiowych oraz określa stopnie udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub
środowiskowych w powstawaniu tych zaburzeń

Udzielenie pisemnej informacji o wynikach diagnozy

Kierowana przede wszystkim do pacjentów po udarach i urazach mózgu, w przebiegu zespołów
otępiennych, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera oraz chorób przewlekłych wpływających na
funkcjonowanie poznawcze; ma na celu wspomaganie procesów pamięciowych, uwagi, myślenia,
planowania działania, umiejętności językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych

Jej celem jest przekazanie pacjentowi wiedzy, która pozwoli na lepsze zrozumienie stanu zdrowia
psychicznego, wzmocnienie własnych zasobów w radzeniu sobie z chorobą/kryzysem oraz pomoc w
adaptacji do aktualnej sytuacji życiowej

Pomoc w wyborze lub zmianie drogi zawodowej, ocena predyspozycji do wykonywania danego
zawodu

Wizyty w poradni są odpłatne.
CENA KONSULTACJI: 120,00 zł
CZAS KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNEJ: 60 min.

UMÓW KONSULTACJĘ

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją szpitala:

(17) 86 66 700 lub (17) 86 69 900

rejestracja@klinika-rzeszow.pl

Rejestracja szpitala czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00

ZABIERZ ZE SOBĄ

+ skierowanie do poradni (dotyczy wizyty na NFZ)
+ dowód osobisty
+ dokumentację medyczną zawierającą m.in. wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych: RTG, USG, TK, MR, karty informacyjne z leczenia szpitalnego