POZNAJ SZPITAL

Jesteśmy szpitalem wielospecjalistycznym, który swoim Pacjentom zapewnia wszechstronną opiekę. Wykonujemy kompleksowe badania, zapewniamy konsultacje wysokiej klasy specjalistów i leczymy zgodnie z najwyższymi standardami światowej medycyny.
Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego do naszej pracy podchodzimy profesjonalnie i przede wszystkim z sercem.
Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny obecnie świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Rzeszowskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Nasza placówka znajduje się również w sieci szpitali.

Hospitalizacja to pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną dobę, przeprowadzany w celu wykonania badań diagnostycznych lub leczenia. Hospitalizacja odbywa się zawsze na podstawie skierowania od lekarza.
W wyznaczonym dniu Pacjent zgłasza się do Kancelarii Szpitala (budynek C, parter, pok. 0.11), gdzie po dokonaniu wszelkich formalności kierowany jest na wskazany oddział. Nasi Pacjenci mają możliwość pobytu w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych z łazienką.
Nasz Szpital tworzy siedem oddziałów:
+ Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
+ Oddział Chirurgii Ogólnej
+ Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej (Torakochirurgii)
+ Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym
+ Oddział Chorób Wewnętrznych
+ Oddział Rehabilitacji
+ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przyjęcie do szpitala>>>
Pobyt w szpitalu>>>
Komfort pobytu>>>

Nasze Pracownie Diagnostyczne wyposażyliśmy w sprzęt najnowszej generacji.
+ PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
REZONANS MAGNETYCZNY
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
RTG
USG

+ PRACOWNIA ENDOSKOPII
GASTROSKOPIA
KOLONOSKOPIA
BRONCHOSKOPIA

+ DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
ANGIOGRAFIA
ECHO SERCA
HOLTER RR
HOLTER EKG
USG TĘTNIC
PRÓBA WYSIŁKOWA

Szpitalne Centrum Poradni Specjalistycznych zapewnia dostęp do konsultacji medycznych dla:
+ pacjentów leczonych w Szpitalu Świętej Rodziny w okresie przed- i po hospitalizacji
+ wszystkich pacjentów, którzy wymagają konsultacji specjalistów
Współpracujemy z zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy specjalistów. Poradnie lekarskie znajdujące się w naszym Szpitalu przyjmują pacjentów zarówno w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i prywatnie. Pacjenci mogą skorzystać z porad ponad 40 specjalistów reprezentujących różne dziedziny medycyny.

Blok operacyjny w naszym Szpitalu składa się z trzech sal operacyjnych: ortopedycznej (do artroskopii, alloplastyki stawowej), urazowej i chirurgicznej ogólnej oraz pięciostanowiskowej sali intensywnego nadzoru poznieczuleniowego. Sale operacyjne wyposażone są w sprzęt do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną – videotorakoskopia oraz urządzenia służące diagnostyce operacyjnej śródpiersia – videomediastinoskopia.
Każda procedura i zabieg zostały szczegółowo opisane zgodnie ze współczesną wiedzą i są wykonywane według ściśle przestrzeganych procedur.
Zabiegi i operacje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowane w Szpitalu Świętej Rodziny obejmują takie specjalizacje jak: ortopedia i traumatologia, chirurgia ogólna, chirurgia klatki piersiowej.
Zabiegi i operacje wykonywane prywatnie w Szpitalu Świętej Rodziny obejmują takie specjalizacje jak: ortopedia i traumatologia, ortopedia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia szczękowo-twarzowa.

Nasz Szpital, znajdując się w tzw. Sieci Szpitali świadczy dla mieszkańców Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego lekarską i pielęgniarską opiekę w ramach NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
Kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej korzystamy w przypadku:
+ nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia,
+ konieczności zachowania ciągłości leczenia w szczególności, gdy:
nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia; gdy takie objawy występują, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego,
zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Jakie świadczenia uzyskamy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
+ porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim, telefoniczna lub w przypadkach uzasadnionych stanem świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania (wizyta domowa)
+ świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości i leczenia lub pielęgnacji (z wyjątkiem pielęgniarskiej opieki domowej świadczonej w ramach POZ)
+ świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, wynikające z porady udzielonej przez lekarza w ramach opieki nocnej i świątecznej
Jakich świadczeń nie uzyskamy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
+ wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
+ recepty na leki stale stosowane w schorzeniu przewlekłym
+ zaświadczenia o stanie zdrowia
+ skierowania do specjalisty

Nasze ambicje tworzenia Szpitala na najwyższym poziomie realizujemy poprzez zapewnianie lekarzom możliwości stosowania najnowszych osiągnięć medycyny i techniki medycznej, a Pacjentom – innowacyjnych metod leczenia umożliwiających szybki powrót do zdrowia. Przeprowadzamy zabiegi zmniejszające ból w schorzeniach kręgosłupa, między innymi blokady i termolezje. Jako jedyni na Podkarpaciu wykonujemy badania radiologicznych sylwetkowe kręgosłupa.
Stosujemy nowoczesne techniki medyczne w leczeniu schorzeń ortopedycznych:
+ Kręgosłupa:
małoinwazyjne stabilizacje przy złamaniach kręgosłupa – technika Sextant, werteboplastyka
nukleoplastyka – małoinwazyjne usuwanie tkanki jądra miażdżystego w obrębie krążków międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego
endoskopowe leczenie dyskopatii w odcinku lędźwiowym, szyjnym i piersiowym z zastosowaniem techniki endoskopowej Max Moore Spine, termoablacje
endoskopowe usuwanie dysków
+ Stawu barkowego:
artroskopowa naprawa uszkodzeń pierścienia rotatorów
artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego
protezoplastyka stawu ramiennego
+ Nadgarstka:
endoskopowe leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka
+ Stawu biodrowego:
protezoplastyka krótkotrzpieniowa, anatomiczna z zastosowaniem artykulacji porcelanowych, oxynium, polietylenowych, metalowych
+ Stopy:
przezskórna, małoinwazyjna korekcja palucha koślawego i deformacji przodostopia sposobem de Prado