AKTUALNE POSTĘPOWANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2022 – 25.03.2022 r. AKTUALIZACJA

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostawę, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi fabrycznie nowego nowego wideobronchoskopu i wideobronchoskopu ultrasonograficzny (EBUS).

W związku z pytaniami oferentów dotyczącymi terminu dostawy informujemy, iż Zamawiający wydłuża czas dostawy do 3 tygodni od dnia podpisania umowy dostawy lub do dnia 27 kwietnia 2022 r. włącznie, w zależność, która data nastąpi wcześniej (zmiana dotyczy zapisu części I pkt 9 zapytania ofertowego). Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe_1_03_2022_aktualizacja

Zapytanie ofertowe_1_03_2022 archiwalne
1_03_2022_załącznik nr 1 – wzorzec oferty
1_03_2022_załącznik nr 2 – specyfikacja
1_03_2022_załącznik nr 3 – oświadczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/03/2022 – 25.03.2022 r. AKTUALIZACJA

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostawę, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi fabrycznie nowego toru wizyjnego zawierającego źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y) i urządzenia peryferyjne.

W związku z pytaniami oferentów dotyczącymi terminu dostawy informujemy, iż Zamawiający wydłuża czas dostawy do 3 tygodni od dnia podpisania umowy dostawy lub do dnia 27 kwietnia 2022 r. włącznie, w zależność, która data nastąpi wcześniej (zmiana dotyczy zapisu części I pkt 9 zapytania ofertowego). Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe_2_03_2022_aktualizacja

Zapytanie ofertowe_2_03_2022_archiwalne
2_03_2022_załącznik nr 1 – wzorzec oferty
2_03_2022_załącznik nr 2 – specyfikacja
2_03_2022_załącznik nr 3 – oświadczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/03/2022 – 21.03.2022 r.

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostawę, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi fabrycznie nowego urządzenia do kriobiopsji płuca (+20 sond).

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe_3_03_2022
3_03_2022_załącznik nr 1 – wzorzec oferty
3_03_2022_załącznik nr 2 – specyfikacja
3_03_2022_załącznik nr 3 – oświadczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/03/2022 – 21.03.2022 r.

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostawę, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe_4_03_2022
4_03_2022_załącznik nr 1 – wzorzec oferty
4_03_2022_załącznik nr 2 – specyfikacja
4_03_2022_załącznik nr 3 – oświadczenia

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE – ARCHIWALNE

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/03/2022 – 04.04.2022 r.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/03/2022 z dnia 21.03.2022 r. na zakup, dostawę, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi fabrycznie nowego wideobronchoskopu i wideobronchoskopu ultrasonograficzny (EBUS) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez OLYMPUS POLSKA sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, NIP 5221651738.

Wartość netto oferty: 396 330,00 zł

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/03/2022 – 04.04.2022 r.

W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego nr 2/03/2022 z dnia 21.03.2022 r. na zakup, dostawę, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi fabrycznie nowego toru wizyjnego zawierającego źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y) i urządzenia peryferyjne nie wpłynęła żadna ważna oferta.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 3/03/2022 – 04.04.2022 r.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 3/03/2022 z dnia 21.03.2022 r. na zakup, dostawę, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi fabrycznie nowego urządzenia do kriobiopsji płuca (+20 sond) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ERBE POLSKA sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2,8, 02-972 Warszawa, NIP 5210085040.

Wartość netto oferty: 56 051,00 zł

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.