Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Szpitala w Rudnej Małej

Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju NTM Szpitala w Rudnej Małej zostało powołane w 2015 r. Główną misją i celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju Szpitala im. Świętej Rodziny oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez popularyzację zasad odnowy zdrowia, niesienie pomocy osobom cierpiącym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, bądź materialnej, stworzenie większej dostępności do środków i metod opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju NTM Szpitala w Rudnej Małej

Rudna Mała 600
36-060 Głogów Młp.

E-mail: stowarzyszenie@klinika-rzeszow.pl

KRS: 0000579906
REGON: 36276420500000
Rachunek bankowy: PL 64 1050 1562 1000 0090 3074 9742