PROGRAMY REHABILITACYJNE PO OPERACJACH KOLANA

U pacjentów z zaawansowaną choroba zwyrodnieniową stawów kolanowych jedyną skuteczną metodą leczenia przewlekłego bólu jest wszczepienie endoprotezy.

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce w dużym stopniu zależy od tego, w jakim stanie funkcjonalnym chory był przed zabiegiem. Dlatego też, w naszym Centrum Rehabilitacji etap usprawniania często rozpoczyna się przed zabiegiem operacyjnym. Głównym celem postępowania terapeutycznego w tym okresie jest redukcja bólu, usprawnienie funkcji stawu i wzmocnienie mięśni chorej kończyny. Jako leczenie uzupełniające w tym okresie zastosować można szereg zabiegów fizykoterapeutycznych o charakterze przeciwbólowym i przeciwzapalnym (krioterapia, elektroterapia, pole magnetyczne, laseroterapia wysokoenergetyczna, ultradźwięki).

We wczesnym etapie pooperacyjnym zadaniem fizjoterapeuty jest nauka samoobsługi m.in. prawidłowego siadania, wstawania oraz poruszania się za pomocą kul łokciowych po różnym terenie. W tym samym czasie, by zmniejszyć dolegliwości bólowe i stan zapalny stosuje się oziębienia stawu. Wprowadza się ćwiczenia izometryczne, synergistyczne, prowadzone i czynne operowanej kończyny dolnej, a także ćwiczenia na szynie CPM, które zwiększają zakres ruchu w operowanym stawie. W późniejszym okresie pooperacyjnym stopniowo wprowadza się ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem np. metody PNF, ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych i otwartych przy pomocy taśm oporowych bądź piłek, ćwiczeń koordynacyjnych i równoważnych na dyskach sensomotorycznych, platformie stabilometrycznej oraz nauka chodu po zmiennym podłożu.

Postępowanie usprawniające po endoprotezoplastyce stawu kolanowego powinno być prowadzone wieloetapowo, kompleksowo i systematycznie.

Rehabilitacja pacjenta po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Zespół badaczy z tutejszego szpitala przeprowadził badania mające na celu wprowadzenie do praktyki klinicznej i badań naukowych specyficznego kwestionariusza samooceny – Knee Outcome Survey Activities of Daily Living Scale (KOS-ADLS), który ma zastosowanie w ocenie stanu funkcjonalnego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i po zabiegu endoprotezoplastyki tego stawu. Wyniki badań przedstawione zostały w formie publikacji naukowej:

Szczepanik Magdalena, Bejer Agnieszka, Szymczyk Daniel, Snela Sławomir, Jabłoński Jarosław, Majewska Joanna. Polish cross-cultural adaptation and validation of the Knee Outcome Survey Activities of Daily Living Scale (KOS-ADLS) in the group of patients undergoing total knee arthroplasty. Medical Science Monitor 2018;4

Kwestionariusz Knee Outcome Survey Activities of Daily Living Scale (KOS-ADLS) – plik do pobrania