FIZYKOTERAPIA

Właściwości zabiegów fizykalnych (fizykoterapii) wykorzystujemy jako element uzupełniający proces rehabilitacji.

Wszystkie przygotowane przez nas programy rehabilitacyjne zawierają właściwe dla danej jednostki chorobowej i stanu zdrowia pacjenta rodzaje zabiegów.

GALWANIZACJA

Jest to zabieg wykorzystujący działanie prądu stałego (galwanicznego) na organizm człowieka. Dzięki galwanizacji zwiększamy ukrwienie, zmniejszamy napięcie mięśni, zmniejszamy obrzęki oraz przyspieszamy gojenie się ran. Zabieg galwanizacji uśmierza ból oraz wspomaga zrost kości.

JONOFOREZA

Jonoforeza polega na wprowadzeniu przez skórę jonów substancji leczniczych z wykorzystaniem prądu stałego, łączy więc w sobie działanie prądu stałego z efektem działania naniesionego na powierzchnię skóry preparatu. Zabiegi jonoforezy stosuje się w leczeniu stanów zapalnych, przy zwyrodnieniu stawów, uśmierzaniu bólu, w zabiegach mających na celu obniżenie napięcia mięśni.

ELEKTROSTYMULACJA

To zabieg leczniczy, polegający na wywołaniu skurczu mięśni za pomocą prądów impulsowych, drażniąc prądem bezpośrednio mięsień lub pośrednio nerw ruchowy zaopatrujący mięsień. Parametry dostosowuje się do międzynarodowych standardów krzywej I/T, dobierając je indywidualnie dla każdego pacjenta. Celem podstawowym jest zwiększenie siły mięśniowej oraz ułatwienie ruchów dowolnych. Typowym wskazaniem do elektrostymulacji są zaniki mięśniowe po unieruchomieniu stawów i uszkodzeniu nerwów.

PRĄDY DIADYNAMICZNE WG BERNARDA

Powstają wskutek prostowania prądu zmiennego o częstotliwości 50 Hz i nałożenia powstałych połówek sinusoidy na podprogowe natężenie prądu galwanicznego (2-4 mA ), a czas trwania impulsu jest równy czasowi przerwy. Prądy diadynamiczne mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe. Dodatkowo zwiększają miejscowo przekrwienie.

PRĄDY INTERFERENCYJNE WG NEMECA

Powstają wskutek nakładania się dwóch prądów sinusoidalnych średniej częstotliwości, niezmodulowanych o nieznacznie różniących się częstotliwościach, najczęściej wynoszących 4000 i 3900 lub 4000 i 4100 Hz . Wskutek interferencji zachodzącej w tkankach następuje modulacja amplitudy i w jej wyniku powstają impulsy małej częstotliwości. Podstawowe działanie prądów interferencyjnych to działanie przeciwbólowe. Prądy Nemeca pobudzają do skurczu mięśnie szkieletowe, zmniejszają napięcie nerwów współczulnych oraz powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia.

PRĄDY TRABERTA

Jest to prąd jednokierunkowy(jednobiegunowym), prostokątny, o przeciętnej częstotliwości około 143 Hz. o czasie trwania 2 milisekundy i czasie przerwy 5 milisekund. Na początku należy zwiększyć natężenie prądu dość szybko bo jest niemiły . Należy pamiętać też że ten rodzaj prądu ma tendencję do szybkiego przyzwyczajenia się do niego organizmu co wymaga częstego zwiększania napięcia. Ten rodzaj prądu, ma działanie przeciwbólowe, ma za zadanie zmniejszyć napięcie mięśni oraz powodować miejscowe przekrwienie.

ULTRADŹWIĘKI

Ultradźwięki polegają na emitowaniu fal akustycznych, mających częstotliwość wyższą niż fale i dźwięki słyszalne dla ucha ludzkiego. Fale te poruszają się i nakładają jedna na drugą, tworząc jedną podłużną fale mechaniczną. Fala taka działa pobudzająco na tkanki organizmu i działa na zasadzie małego mikromasażu. Ultradźwięki mają na celu działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz przeciwobrzękowo.

TENS

Jest odmianą elektrostymulacji włókien czuciowych, wykorzystującą niskie częstotliwości w celu zmodyfikowania przekazywania przez te włókna informacji bólowej. TENS zwalcza ból na trzech poziomach: ośrodkowym, obwodowym i rdzeniowym. Jego działanie ma na celu lokalnie rozszerzyć naczynia krwionośne oraz uruchomić pompę naczyniowo-mięśniową.

Laseroterapia to terapia światłem o szczególnych właściwościach. Jest to światło monochromatyczne, spójne, równoległe oraz jednorodne, nie powodującym uszkodzenia tkanek i nie podnoszącym temperatury tkanek. Główne zadanie laseroterapii to działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz regenerujące i naprawcze.

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA DKF

Zabieg wykorzystujący pulsujące pole elektromagnetyczne, dostarczający energii o częstotliwości 27,12 MHz celem uzyskania terapeutycznego efektu przegrzania ciała ludzkiego (DKF wywołuje wzrost temperatury głęboko położonych tkanek). Dzięki możliwości obniżania przewodnictwa nerwowego DKF ma działanie przeciwbólowe. Przyspiesz procesy wchłaniania tkankowego (wysięki, krwiaki), obniża napięcie mięśniowe oraz zmniejsza sztywność stawów.

MAGNETOTERAPIA

Terapia pulsującym polem magnetycznym małej częstotliwości, powodującym hiperpolaryzacje błony komórkowej, przemieszczenie jonów znajdujących się w komórkach, wzrost przemiany materii podczas zachodzących procesów energetycznych, wzrost wykorzystania tlenu. Zabieg może być wykonywany poprzez ubranie, gips, bandaże. Magnetoterapia ma zastosowanie w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych, chorobach układu krążenia. W praktyce stwierdzono, że stosowanie pola magnetycznego powoduje uśmierzenie bólu, zapobieganie stanom zapalnym, rozluźnienie napiętych mięśni oraz przyspiesza gojenie się ran, złamań oraz urazów kości i stawów.

MASAŻ WIROWY KOŃCZYN GÓRNYCH

MASAŻ WIROWY KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

KRIOTERAPIA

Zabieg przy użyciu oparów zimnego gazu – azotu ( do -160 stopni ) kierowanych bezpośrednio na skórę pacjenta. Krioterapia ma na celu zmniejszyć ból, przeciwdziałać zapaleniu, powodować miejscowe przekrwienie oraz działać przeciwobrzękowo.

MASAŻ KLASYCZNY

Masażem klasycznym nazywamy rękoczyny (chwyty, ruchy, techniki) wywierające wpływ na tkanki ustroju człowieka.

Cel:

Podstawowym celem masażu klasycznego jest zadziałanie na układ ruchu (mięśnie, ścięgna, torebki stawowe, okostną, kości) oraz na skórę, tkankę łączną, tkankę tłuszczową, zakończenia nerwowe w skórze, a także na układy krwionośny i chłonny. Pośrednio masaż klasyczny działa również na narządy wewnętrzne.

MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY

Manualny drenaż limfatyczny jest zabiegiem podczas którego zastosowane są specjalne chwyty, które wykonywane są zgodnie z kierunkiem przepływu płynów limfatycznych w kierunku serca. Częste powtórzenia tych chwytów w obrębie jednego zabiegu prowadza do pobudzenia pracy naczyń limfatycznych, a tym samym do zwiększenia ich aktywności, co z kolei trwale zwiększa zdolność transportową limfy. Regularne stosowanie tego typu zabiegów wspiera rozwój systemu dobrze funkcjonujących naczyń limfatycznych skóry i tworzenie nowych naczyń obocznych.

Cel:

 • przyśpieszenie krążenia chłonki
 • znacznie zmniejszenie lub likwidację obrzęku limfatycznego

PNEUMATYCZNY DRENAŻ LIMFATYCZNY

Pneumatyczny drenaż limfatyczny jest przerywaną kompresją pneumatyczną, zwaną również masażem pneumatycznym. Zabieg wykorzystuje się przede wszystkim do zmniejszenia obrzęków różnego pochodzenia.

Cel:

 • przyspieszenie krążenia chłonki w organizmie
 • skrócenie czasu resorpcji wysięków i siniaków

RELAKSACYJNY MASAŻ LECZNICZY

Masaż relaksacyjny polega na intuicyjnym dotykaniu, uciskaniu, ugniataniu, głaskaniu czy rozcieraniu obolałych i napiętych miejsc oraz części ciała w celu zmniejszenia bólu, rozluźnienia istniejących napięć i uspokojenia osoby masowanej.

Cel:

 • rozluźnienie mięśni
 • zrelaksowanie osoby masowanej
 • uspokojenie
 • utrzymanie pełnej ruchomości stawów
 • wyrównanie krążenia energii witalnej

MASAŻ SPORTOWY

Masaż sportowy jest bardzo podobny do masażu klasycznego, różnica polega tylko na tym, że podczas masażu sportowego stosuje się nieco dłuższe, bardziej energiczne techniki, chwyty.

Cel:

 • utrzymanie sprawności fizycznej
 • zapobieganie objawom patologicznym, które mogą powstawać w wyniku dużych przeciążeń występujących w sporcie wyczynowym
 • funkcja rozgrzewająca – przygotowująca do treningu czy zawodów
 • funkcja regenerująca – przyspiesza powrót organizmu po dużym wysiłku do stanu prawidłowego
 • funkcja lecznicza – wspomaga leczenie urazów powstałych podczas treningu czy zawodów