17 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Celem obchodów tego dnia jest podkreślenie globalnej solidarności w zakresie poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO. Istotne jest również wzmocnienie odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z jakością leczenia oraz poprawą bezpieczeństwa pacjentów podczas świadczenia opieki medycznej w szpitalach, przychodniach i innych placówkach leczniczych.

Tematem wybranym na Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta 2022 jest „Medication Safety” Bezpieczeństwo farmakoterapii, a hasłem przewodnim „Medication Without Harm”.

W Polsce zagadnieniami w zakresie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych zajmuje się Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, działające jako jednostka Ministerstwa Zdrowia.

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny od czerwca 2016 r. posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, zaświadczający o spełnieniu najwyższych standardów w lecznictwie szpitalnym. Wprowadzane standardy pozwalają na weryfikację poszczególnych obszarów funkcjonowania szpitala w celu utrzymania najwyższej jakości praktyk w procesach związanych z leczeniem i obsługą pacjenta.

Źródło:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2022