1 lipca, w Szpitalu Świętej Rodziny odbyło się szkolenie pt. „Prawa i obowiązki pacjenta – przegląd uprawnień”, które poprowadził Pan Marek Cytacki z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu: „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych”.

Podczas szkolenia „Prawa i obowiązki pacjenta – przegląd uprawnień” uczestnicy poznali wszystkie prawa pacjenta. Prawa pacjenta zostały przedstawione w oparciu o liczne przykłady naruszeń i orzecznictwo.

Marek Cytacki – Radca, Departament Spraw Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Absolwent Wydziału Prawa UW i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Wydziału Pedagogiki Instytutu im. Spasowskiego w Warszawie. Od 1977 związany z systemem ochrony zdrowia, m.in. pełniąc nadzór nad zawieraniem kontraktów w kasach chorych i NFZ, kontrolą podmiotów leczniczych aż po zadania w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Koordynator ds. równego traktowania, doradca wielu stowarzyszeń pacjentów, wieloletni wykładowca UTW. Współpracuje z wydawnictwami poruszającymi problematykę senioralną oraz osób z niepełnosprawnościami.