Na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
NTM Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny wprowadza następujące zasady odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez personel oddziału. Przed wizytą prosimy o kontakt z oddziałem, na którym przebywa pacjent.
  • W odwiedzinach jednoczasowo uczestniczy 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby (za zgodą lekarza).
  • Miejsce i czas odwiedzin wskazuje personel dyżurny w zależności od stanu pacjenta.
  • Osoby odwiedzające mają obowiązek dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do szpitala.
  • Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
  • Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie, osoba odwiedzająca powinna (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.
  • Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Rekomendacje MZ i GIS dot. odwiedzin pacjentów w szpitalach w okresie epidemii COVID-19