Szanowny Pacjencie,

przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w podmiotach leczniczych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca br. nakazuje się zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach.

Prosimy o PRAWIDŁOWE ZASŁANIANIE NOSA i UST

Ze względu na ryzyko spotkania osób chorych bezobjawowo noszona maseczka stanowi ochronę przed rozprzestrzenianiem się wirusa i minimalizuje ryzyko zakażania. Stanowi także barierę przed niepotrzebnym dotykaniem twarzy – nosa czy ust.

W przypadku maseczek wielorazowych pamiętajmy o utrzymaniu ich właściwej higieny po ich użyciu – wypraniu w min. 60° C i wyprasowaniu.

Podczas zdejmowania maseczki nie należy dotykać nią oczu, nosa i ust. Po zdjęciu maseczki jednorazowej należy wrzucić ją do kosza na odpady i umyć ręce wodą z mydłem.

W dalszym ciągu pamiętajmy o utrzymywaniu ok. 2 m odległości od innych osób oraz o częstym i dokładnym myciu rąk i ich dezynfekcji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 r.