Dr n. med. Grzegorz Świder otrzymał nominację na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych

18 stycznia 2021 r. z rąk Wojewody Podkarpackiego, dr n. med. Grzegorz Świder specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Świętej Rodziny, odebrał nominację na stanowisko konsultanta wojewódzkiego.

Konsultanci wojewódzcy – w ramach pełnienia swoich funkcji – m.in. wydają opinię czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy; wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki. Na wniosek wojewody wydają opinię czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny. Na podstawie kontroli wydają też opinię czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy spełnia niezbędne wymagania.