informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Echokardiografia przezprzełykowa

Echokardiografia: jest to badanie ultrasonograficzne serca pozwalające na ocenę jego kurczliwości, ocenę pracy zastawek serca, pozwala zdiagnozować obecność wad wrodzonych lub nabytych serca.

Szczególną odmianą tego badania jest echokardiografia przezprzełykowa (TEE) pozwalająca dokładniej ocenić schorzenia serca, których nie można ocenić w badaniu echokardiograficznym przezklatkowym (TTE).

Echokardiografia jest uznawana jednym z dziesięciu największych odkryć kardiologicznych dwudziestego wieku. Pozostaje ona podstawowym i uniwersalnym elementem diagnostyki oraz monitorowania układu sercowo-naczyniowego.

Jest metodą niezastąpioną dzięki:

 • bezpieczeństwu dla pacjenta (badane są serca dzieci w łonie matki)
 • szerokiej dostępności
 • wysokiej wartości diagnostycznej
 • niskim kosztom badania w porównaniu z innymi badaniami obrazowymi

 

Echokardiografia, popularnie zwana echem serca, jest pomocna we wszystkich chorobach spotykanych w praktyce kardiologicznej: stabilnej choroby niedokrwiennej serca (wieńcowej), zawałach serca, niewydolności serca, kardiomiopatiach, wadach zastawkowych serca, nadciśnieniu tętniczym, chorobach aorty piersiowej i innych.

Pozwala ocenić morfologię i funkcjonowanie struktur serca oraz aortę piersiową.

Najczęstszym rodzajem wykonywanej echokardiografii jest echokardiografia przezklatkowa (TTE) oraz przezprzełykowa (TEE), które należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

Echokardiografię przezprzełykową (TEE) wykonuje się sondą, na której końcu znajduje się przetwornik wysyłający i odbierający ultradźwięki. Umieszcza się ją w przełyku lub żołądku, a dzięki bliskości w stosunku do serca, można zobrazować dokładniej struktury serca i aorty.

TEE wykonujemy, gdy powstają wątpliwości po wykonaniu badania przezklatkowego np. ze względu na jakość obrazowania, czy w celu poszukiwania źródeł zatorowości, wad, guzów serca, podejrzeniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia czy dysfunkcji wszczepionej zastawki serca.

Posiadamy nowoczesny aparat USG Hitachi Aloka(produkcji Japońskiej) z głowicą endoskopową o niewielkich rozmiarach, co doje duży komfort pacjentowi podczas wykonywania echokardiografii przezprzełykowej. Ponadto zaawansowanie technologiczne aparatu pozwala na uzyskiwanie wyraźnych obrazów badanych struktur serca.
 

Głowice endoskopowe do porównania:
- po lewej stara, duża głowica,
- po prawej nowa, mała głowica (używana w naszym szpitalu).

 

Grzechy młodości

Codziennie rozmawiam z pacjentami i z żalem stwierdzam, że bardzo często nie traktujemy swojego zdrowia poważnie.

Choćby wczoraj, badałem 50-cio letniego mężczyznę, zawodowego kierowcę. Jeszcze miesiąc temu okaz zdrowia. Czuł się dobrze, lekarzom nie zawracał głowy. A ponieważ każdy ma jakiś nałóg, lubił palenie papierosów.

Ku zaskoczeniu zawał serca spotkał go nagle, w miejscu pracy (za kółkiem) na autostradzie w Niemczech. Od razu trafił do znanej i dobrej kliniki, gdzie wykonano stentowanie tętnicy wieńcowej (potocznie poszerzenie, balonikowanie).

Takie leczenie, według obecnych zaleceń, jest leczeniem ‘’z wyboru”, czyli potencjalnie najlepszym. W tym wypadku jednak zawał (śmierć fragmentu mięśnia sercowego) pozostawił znaczną bliznę - fragment serca, który się nie kurczy.

Na zadane mi pytanie, jak jego serce wygląda w badaniu echokardiograficznym, musiałem odpowiedzieć, że jak po zawale, część serca się nie kurczy, tylko jest ‘’na sztukę”.

- Pana silnik zgubił kilkanaście koni mechanicznych – odpowiedziałem, posługując się motoryzacyjną metaforą. Zapytał, czy da się to jakoś naprawić. I tu rozczarowanie! Z sercem nie jest jak z samochodem.

- Teraz pozostała panu prewencja wtórna, czyli co zrobić, żeby pozostałe konie mechaniczne nie padły pracując za siebie i za te brakujące ‘’sztuki’’ – powiedziałem.

Pytam o cukrzycę.
- Czy choruję? Nie wiem – odpowiada pacjent.
- Cholesterol?
- Nie badałem.
- Ciśnienie tętnicze?
- Nie mierzyłem.

- To nie wiedział Pan, że palenie szkodzi? - pytam.

- Wiedziałem, ale - wie doktor - grzechy młodości. Kiedyś była taka moda, później trudno się było oduczyć… - usprawiedliwia się pacjent.

Pytam dalej, czy w rodzinie ktoś chorował na serce. Okazuje się, że brat pacjenta też miał zawał, 10 lat temu (do zawału też palił papierosy!).

- Wiele razy namawiał mnie, żebym to rzucił… - stwierdza z namysłem.

Trudno mi było się powstrzymać od skojarzeń: sprawdzamy olej, opony, hamulce, po to, aby ZAPOBIEGAĆ awariom, a samochód po to aby służył nam jak najdłużej. Własnego zdrowia nie szanujemy, po prostu używamy go do woli. Słyszy się często: po co się kontrolować, przecież mi nic nie jest... A później płacimy za błędy (również młodości).

Dr n.med. Witold Mazur, Specjalista kardiochirurg 


Opracowanie:

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.