PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Badanie tomografem komputerowym umożliwia precyzyjną ocenę struktur anatomicznych i wykrycie ewentualnych ich nieprawidłowości w ciele człowieka w płaszczyźnie poprzecznej i poprzez odpowiednie rekonstrukcje w innych płaszczyznach. Główną zaletą badania w stosunku do innych badań radiologii konwencjonalnej jest możliwość odróżnienia od siebie poszczególnych frakcji tkanek miękkich ustroju. Lampa rentgenowska wykonuje naświetlania poruszając się dookoła ciała pacjenta, dzięki czemu uzyskuje się szczegółowy obraz wybranej warstwy ciała.

Urządzenie, które znajduje się w Szpitalu im. Świętej Rodziny to 64-rzędowy, 500-warstwowy model tomografu GE z serii Light Speed VCT. Umożliwia wykonywanie praktycznie wszystkich rodzajów badań TK, włączając TK serca – koronarografię TK.

Tomograf Light Speed VCT z oprogramowaniem ASiR, dzięki redukcji dawki promieniowania o 83% (do poziomu 0,46 – 0,99 mSv) pozwala wykonać bezpieczną populacyjną diagnostykę przesiewową chorób serca.

W Pracowni Tomografii Komputerowej wykonywane są badania rutynowe: głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i kończyn oraz badania specjalistyczne: obrazowanie i angiografia TK, koronarografia TK (angio TK tętnic wieńcowych serca), wirtualna kolonoskopia (badanie jelita grubego) oraz TK DENTAL kości szczękowych i żuchwy.

Tomografia komputerowa wykonywana jest na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W celu dobrego nawodnienia organizmu w przypadku badania z użyciem środka kontrastowego zalecane jest wypicie około 1 litra płynów (woda niegazowana, słaba herbata). Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki.
Przed badaniem należy poinformować pielęgniarkę o chorobach przewlekłych, na które leczy się pacjent (szczególnie niewydolność nerek i wątroby, choroby tarczycy), a także klaustrofobii, alergii na środki kontrastowe oraz ewentualnej ciąży. Należy zdjąć biżuterię, protezy zębowe oraz aparat słuchowy.

Podane przed badaniem leki kontrastowe mogą być przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdu po badaniu, dlatego najlepiej przybyć z osobą towarzyszącą. Po badaniu należy wypić dużą ilość wody, co ułatwi szybkie wydalenie podanego środka kontrastowego wraz z moczem.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 minut wcześniej w celu wypełnienia ANKIETY PRZED BADANIEM TK.
Przygotowanie do badania TK – wersja do druku >>>

+ skierowanie na badanie TK
+ dowód tożsamości zawierający numer PESEL (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
+ aktualne wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i.in.
+ aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość stężenia kreatyniny we krwi lub badanie krwi GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego)
+ aktualne badanie krwi oznaczające poziom TSH
+ dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (jeżeli pacjent taką posiada) – np. wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych

+ dr n. med. RADOSŁAW RAMOTOWSKI specjalista radiodiagnostyki II
Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
+ lek. JANUSZ DAROCHA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. MIROSŁAW DROZD specjalista radiodiagnostyki II
+ lek. MAGDALENA FREYGANT specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ dr n. med. WIESŁAW GUZ specjalista radiodiagnostyki II
+ lek. PRZEMYSŁAW JADCZAK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. JOANNA KLĘBA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. AGNIESZKA KOSTKIEWICZ specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. JADWIGA KRUKOWSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. PAWEŁ MATUSIK
+ lek. MARIUSZ MIĄZEK specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. MAŁGORZATA RAŁOWSKA specjalista radiodiagnostyki II
+ lek. ANNA SOLIŃSKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. ANDRZEJ SROKA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. JOANNA STOPA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. EWA SZALACHA-TARAŁA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
+ lek. KRZYSZTOF TERPIN
+ lek. MONIKA ZAJĄC-MNICH specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Pracownia wykonuje badania w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.
W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 .
Tel. (17) 86 66 700 / 86 69 900
Email: rejestracja@klinika-rzeszow.pL

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 7:00-19:00 7:00-19:00 07:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00