informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Skaner rentgenowski 3D – aparat Multitom RAX
Pracownia Rentgenowska Szpitala im. Św. Rodziny została uzupełniona o innowacyjny, w pełni cyfrowy skaner rentgenowski 3D – aparat Multitom RAX.

INFORMACJE TECHNICZNE

Multitom RAX został wprowadzony na rynek w grudniu 2015 r. (deklaracja zgodności producenta). W skład tego aparatu rentgenowskiego wchodzi jednostronnie podparty stół oraz dwa zmotoryzowane, niezależne zawieszenia sufitowe - kolumna z lampą rentgenowską oraz kolumna z detektorem 43 x 43 cm do wykonywania radiografii cyfrowej oraz fluoroskopii. Detektor o matrycy ponad 8 mln pikseli, każdy o wielkości 148 µm, zapewnia obrazowanie bardzo wysokiej jakości.

INNOWACJA DLA ORTOPEDII

Multitom RAX Pozwala uzyskać pełny cyfrowy obraz szkieletu stojącego pacjenta za pomocą jednego skanu, bez potrzeby składania zdjęć, co jest przyczyną występowania istotnych zniekształceń wertykalnych. Obraz jest rzeczywisty, w skali 1:1, bez utraty jakości, w projekcji czołowej, bocznej, z możliwością rekonstrukcji 3D.

Aparat umożliwia m. in. wykonywanie projekcji w pozycji stojącej lub leżącej:

 • całego kręgosłupa
 • obu kończyn dolnych wraz z miednicą

Maksymalny rozmiar projekcji osiowych to: 154 x 43 cm.Niezwykła jakośćwykonywanych zdjęć w stosunku do obecnego aparatu RTG - rozmiar piksela: 148 μm, rozdzielczość matrycy: 2840 x 2874 pixel.

  Innowacyjna konstrukcja urządzenia RTG 3D pozwala na komfortowe i bezpieczne badanie pacjentów po operacjach, dużych urazach i z niestabilnością ruchową:

  • idea dwóch kolumn poruszających się wokół Pacjenta minimalizuje do minimum potrzebę ruszania go i ustawiania do kolejnej projekcji > oszczędza bólu
  • w przypadku pacjentów urazowych, z niestabilnością > przeciwdziała dalszym uszkodzeniom.
  Ponadto RTG 3D posiada zainstalowane oprogramowanie ORTHO, które umożliwi:
  • pomiary odległości i kątów:
   • wyznaczanie kątów Cobba
   • pomiar kifozy
   • pomiar odchyłu od pionu
   • określenie różnicy wysokości pomiędzy dwoma punktami np. między główkami kości udowych

  Aparat RTG 3D Multitom RAX to szerokie możliwości diagnostyczne nie tylko w ortopedii, ale również w neurochirurgii. Oferuje nowe, nieznane dotąd metody diagnozowania patologii układu mięśniowo-szkieletowego, zarówno u dzieci, jak i pacjentów geriatrycznych.


  Informacja / rejestracja: 17 86 66 700 lub 17 86 69 900


  CENNIK
  Data ostatnej modyfikacji: 2018-06-27

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.