POBYT W SZPITALU

W dniu planowego przyjęcia prosimy o zgłoszenie się o umówionej godzinie wraz ze skierowaniem oraz dokumentem zawierającym numer PESEL do Kancelarii Zapisów szpitala – budynek C, parter, pokój nr 0.11.

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji, Pacjent zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.

W trakcie procedury przyjmowania prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu do osoby, z którą pracownicy szpitala mogą kontaktować się w sprawach dotyczących leczenia Pacjenta.

Po wypełnieniu formularzy i załatwieniu formalności w Izbie Przyjęć, Pacjent zostanie zaprowadzony na oddział. Na miejscu pielęgniarka wskaże salę pobytu, łóżko, oprowadzi po oddziale oraz poinformuje o procedurach wynikających z leczenia i pobytu w szpitalu.

Odwiedziny u Pacjentów przebywających na oddziałach możliwe są przez siedem dni w tygodniu do godz. 22:00. Zachęcamy rodziny i bliskich do współuczestniczenia w opiece nad Pacjentem, zakres sprawowanej opieki prosimy ustalić indywidualnie z personelem pielęgniarskim.

Ze względu na funkcję szpitala oraz z uwagi na komfort pozostałych Pacjentów, prosimy o powstrzymanie się od głośnych rozmów oraz ograniczenie ilości osób odwiedzających jednorazowo Pacjenta.

W wyjątkowych sytuacjach, np. przypadku występowania w środowisku poza szpitalem zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę) mogą zostać wprowadzone czasowe ograniczenia w zakresie odwiedzin.

W Szpitalu im. Świętej Rodziny znajduje się kaplica, w której w każdą niedzielę i święta o godzinie 7:00 rano odprawiana jest Msza Święta. Pacjenci mają także możliwość spowiedzi oraz przyjęcia Komunii Świętej podczas codziennych wizyt Księdza pomiędzy godziną 6:30 a 7:30 rano.

Dokładny termin wypisu ze szpitala ustalany jest indywidualnie z lekarzem prowadzącym. Opuszczając szpital otrzymasz „Kartę informacyjną leczenia szpitalnego” zawierającą:
+ opisy wszystkich badań diagnostycznych
+ wyniki badań laboratoryjnych
+ pełne zalecenia lekarskie
+ opis przebiegu hospitalizacji i/lub leczenia operacyjnego
Dodatkowo do wypisu mogą być dołączone recepty oraz potrzebne skierowania.
Jeżeli chciałbyś otrzymać zwolnienie lekarskie, poinformuj o tym pracownika Kancelarii Zapisów podczas przyjęcia do szpitala.

Podczas pobytu w szpitalu gwarantujemy swoim pacjentom pełne wyżywienie składające się z trzech posiłków dziennie. Posiłki opracowywane są przez dietetyka, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami żywienia. Osobom, które wymagają indywidualnie dobranej diety podczas leczenia przygotowujemy specjalnie dla nich przygotowane menu.

Godziny posiłków:
+ Śniadanie 8:00 –8:30
+ Obiad 13:00-13:30
+ Kolacja 17:30-18:00

Obchód lekarski odbywa się dwa razy dziennie, od godziny 7:30 – z udziałem lekarza prowadzącego, po godzinie 18:00 – z udziałem lekarza dyżurnego. Podczas wizyty lekarza, masz możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z pobytem w szpitalu.

Jeżeli chciałbyś się skontaktować z lekarzem prowadzącym bądź dyżurnym, poinformuj o tym pielęgniarkę.

Porady dla pacjentów i ich rodzin:
+ używaj stabilnego obuwia na płaskim obcasie, z podeszwą antypoślizgową
+ unikaj śliskich i mokrych powierzchni – zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze wskazujące mokrą podłogę
+ przestrzegaj zaleceń personelu (zakazu chodzenia, nakazu chodzenia wg wyuczonego przez rehabilitanta schematu, zbyt gwałtownego schylania się i podnoszenia się oraz wstawania z łóżka)
+ jeżeli masz trudności z poruszaniem się, wychodząc do toalety pamiętaj o kulach, balkoniku, poproś rehabilitanta, pielęgniarkę lub rodzinę o pomoc
+ zachowaj ostrożność podczas chodzenia w okolicy drzwi otwierających się na zewnątrz
+ podczas leżenia w łóżku nie wychylaj się po przedmioty leżące na podłodze, wezwij dzwonkiem personel
+ podczas kąpieli w łazience korzystaj z dostępnego na oddziale wózka toaletowego lub wykonaj kąpiel z pomocą innych osób (pielęgniarka, rodzina itp.)
+ w przypadku wystąpienia zawrotów głowy niezwłocznie poinformuj pielęgniarkę
+ po dłuższym leżeniu w łóżku, wstawaj z łóżka stopniowo tj.: najpierw usiądź na łóżku, następnie powoli opuść nogi i dopiero powoli wstań
+ w trakcie pobytu w szpitalu nie przyjmuj żadnych leków bez wiedzy lekarza
+ w przypadku trudności z chodzeniem po wypisie poproś o wózek inwalidzki w celu odwiezienia do samochodu