ODDZIAŁ

NEUROLOGII/ UDAROWY

Oddział Neurologii został utworzony w 2012 roku. Wraz z Oddziałem Udarowym dysponuje 43 łóżkami, w tym 9 w ramach intensywnego nadzoru neurologicznego (z dostępnością do urządzeń monitorujących czynności życiowe). Opiekę nad chorymi sprawuje zespół terapeutyczny składający się z lekarzy neurologów z wieloletnim stażem zawodowym, pielęgniarek, fizjoterapeutów, neurologopedy oraz psychologa. Oddziałem kieruje dr n. med. Mirosław Dziki, specjalista neurolog.
Naszym pacjentom zapewniamy szybką i rzetelną diagnostykę, profesjonalne leczenie, a także wczesną rehabilitację. Przeprowadzamy pełną gamę badań diagnostycznych: laboratoryjnych, obrazowych (tomografia komputerowa TK, angioTK, rezonans magnetyczny MR), ultrasonograficznych (USG tętnic domózgowych i wewnątrzmózgowych metodą Dopplera), neurofizjologicznych (EEG, Video/EEG, Holter EEG, EMG).
Realizujemy programy lekowe NFZ: leczenia immunomodulującego stwardnienia rozsianego, leczenia toksyną botulinową dystonii oraz spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu. W ramach Oddziału Udarowego stosowane jest leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu.
Oddział Neurologii z Udarowym posiada akredytację Ministra Zdrowia uprawniającą do szkolenia specjalistycznego lekarzy w dziedzinie neurologii w ramach rezydentury. Współpracujemy również z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia studentów kierunków: fizjoterapii i pielęgniarstwa.
Prowadzimy PORADNIĘ NEUROLOGICZNĄ, PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ oraz PORADNIĘ DIAGNOZY i TERAPII ZABURZEŃ PAMIĘCI. Lekarze przyjmują pacjentów w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.

Oferujemy kompleksową diagnostykę i leczenie neurologiczne w zakresie:
– udarów i zespołów naczyniowych mózgu
– padaczki, guzów mózgu
– chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego (m.in. stwardnienie rozsiane)
– chorób nerwowo-mięśniowych
– chorób zwyrodnieniowych mózgu
– zespołów bólowych kręgosłupa

ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Mirosław DZIKI specjalista neurolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
piel. Renata GRUSZKA

lek. Agnieszka BŁĘDNIAK specjalista neurolog

lek. Katarzyna GERNAND specjalista neurolog

lek. Iwona LASEK-MICHNO specjalista neurolog

lek. Justyna MASEŁEK specjalista neurolog

dr n. med. Iwona ROŚCISZEWSKA-ŻUKOWSKA specjalista neurolog

lek. Barbara STAŃKO-KAŁAMARZ specjalista neurolog

lek. Bartosz SZAJNA specjalista neurolog

lek. Marta TEICHMAN-ULIJASZ specjalista neurolog

lek. Magdalena TOMAKA-CZAJKOWSKA specjalista neurolog

lek. Łucja WILK specjalista neurolog

lek. Maciej BARAN w trakcie specjalizacji

lek. Katarzyna DUSZKIEWICZ-FRANCKA w trakcie specjalizacji

lek. Dariusz DZIUBEK w trakcie specjalizacji

lek. Ewelina KĘDZIOR-PIKUŁA w trakcie specjalizacji

lek. Magdalena KOZIK w trakcie specjalizacji

lek. Patrycja NOWORÓL-PELC w trakcie specjalizacji

Dyżurka pielęgniarek: 17 86 69 916
Sekretariat medyczny: 17 86 69 936