ODDZIAŁ

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Od momentu przyjęcia, aż do wypisu ze szpitala, Pacjent pozostaje pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Wielodyscyplinarne doświadczenie zespołu lekarskiego (interniści, endokrynolodzy, kardiolog, nefrolog i diabetolog) obejmujące swoim zakresem najczęstsze choroby cywilizacyjne gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług zdrowotnych.
Osadzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w strukturach nowoczesnego, wielospecjalistycznego szpitala z szybkim dostępem do bogatego zaplecza diagnostycznego ułatwia oraz znacznie przyspiesza przebieg procesu diagnostyczno-leczniczego.
Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 19 łóżkami w klimatyzowanych, 2- i 3-osobowych salach z łazienką oraz 1 łóżkiem w sali wzmożonego nadzoru medycznego.
Nasi Pacjenci po opuszczeniu szpitala mają możliwość kontynuacji leczenia ambulatoryjnie – w PORADNI NEFROLOGICZNEJ, PORADNI DIABETOLOGICZNEJ, PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ oraz PORADNI KARDIOLOGICZNEJ pod okiem lekarzy specjalistów z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala.
Odpowiadając na potrzeby swoich pacjentów, Oddział Chorób Wewnętrznych pozostaje również w stałym kontakcie z wojewódzkimi i krajowymi ośrodkami referencyjnymi z licznych dyscyplin medycznych.
Oddziałem kieruje lek. Andrzej Kosydar, specjalista nefrolog.

Zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem:
– schorzeń układu sercowo-naczyniowego
– cukrzycy i jej powikłań oraz zaburzeń metabolicznych
– schorzeń układu pokarmowego
– schorzeń reumatologicznych oraz układowych chorób tkanki łącznej
– schorzeń endokrynologicznych
– schorzeń hematologicznych
Bliska współpraca ze szpitalnym Centrum Diagnostycznym pozwala na realizowanie wysokospecjalistycznych badań nieinwazyjnych:
– pracownia endoskopowa – procedury w zakresie przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia)
– pracownia radiologiczna – RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
– pracownia ultrasonograficzna – USG tarczycy, szyi, brzucha, węzłów chłonnych, ślinianek, USG Doppler tętnic szyjnych, kończyn górnych i dolnych, naczyń nerkowych oraz żył kończyn dolnych, przetok tętniczo-żylnych (do dializ)
W ramach diagnostyki kardiologicznej wykonujemy następujące badania:
– angiografia metodą tomografii komputerowej (w tym angiografia tętnic wieńcowych – badanie nierefundowane)
– echokardiografia serca przezklatkowa i przezprzełykowa
– holter ciśnieniowy (ABPM)
– holter EKG
– USG tętnic
– próba wysiłkowa na bieżni

ORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Andrzej KOSYDAR specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii

KIEROWNIK PODODDZIAŁU KARDIOLOGII
dr n. med. Piotr GOŁĄB specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Monika RYŚCIUK pecjalista pielęgniarstwa zachowawczego

lek. Aneta KOŁODZIEJ-KŁĘK specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, endokrynolog

dr n. med. Grzegorz ŚWIDER specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

lek. Beata ŻŁOBECKA-PASIERB specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Dyżurka pielęgniarek: 17 86 69 914
Sekretariat medyczny: 17 86 66 758