ODDZIAŁ

CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej (Torakochirurgii) specjalizuje się w kompleksowym leczeniu schorzeń układu oddechowego, śródpiersia i przełyku.
Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym:
– bronchofiberoskop (endoskopowe rozpoznawanie zmian płuc)
– EBUS – endoskopowa diagnostyka ultrasonograficzna śródpiersia (głównie węzłów chłonnych); rozpoznawanie m.in. sarkoidozy lub określanie stopnia zaawansowania raka płuca
– tomograf komputerowy
Sale operacyjne wyposażone są w nowoczesne urządzenia do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną. Przeprowadzamy diagnostykę przy użyciu małoinwazyjnych technik operacyjnych:
– videotorakoskopia – wziernikowanie jam opłucnej (diagnozowanie chorób opłucnej)
– videomediastinoskopia – operacyjne pobranie węzłów chłonnych lub wycinków ze zmiany
– VATS – zabiegi z użyciem toru wizyjnego
– TEMLA – rozszerzone usunięcie węzłów chłonnych śródpiersia z dostępu szyjnego
Oddziałem kieruje lek. Piotr Zamorski, specjalista chirurgii klatki piersiowej. Oddział Torakochirurgii liczy 25 łóżek.
Lekarze specjaliści udzielają konsultacji w PORADNI CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.

Realizujemy program   

Przeprowadzamy wszystkie rodzaje zabiegów diagnostycznych i leczniczych, zarówno technikami klasycznymi, jak i małoinwazyjnymi:
– operacyjne leczenie raka płuca, guzków łagodnych płuc, zmian pogruźliczych płuc, rozedmy płuc – resekcja pęcherzy rozdemowych (VATS)
– operacyjne leczenie chorób opłucnej – pleurectomia lub pleurodeza (VATS)
– operacyjne leczenie odmy opłucnej (VATS)
– operacyjne leczenie guzów śródpiersia (VATS, np. nerwiaki, grasiczaki, torbiele i inne)
– operacyjne leczenie przepukliny przeponowej lub jej relaksacji
– operacyjne leczenie nadmiernej potliwości (wycięcie zwojów i pni współczulnych) – sympatektomia piersiowa (VATS)
– operacyjne leczenie guzów ściany klatki piersiowej – zmiany skóry, tkanki podskórnej (tłuszczak, włókniak i in.), guzy i deformacje żeber
– operacyjne leczenie zespołu górnego otworu klatki piersiowej – resekcja żebra szyjnego (odbarczenie splotu ramiennego)
– operacyjne leczenie zespołu Pageta-Schroettera – resekcja częściowa I żebra (odbarczenie naczyń podobojczykowych)
– operacyjne leczenie wola zamostkowego tarczycy
– operacyjne leczenie uchyłków przełyku
– operacyjne leczenie nowotworów przełyku i wpustu
– endoskopowe poszerzanie zwężeń przełyku i jego protezowanie
– endoskopowe udrażnianie dróg oddechowych (tchawicy i oskrzeli) oraz ich protezowanie

ORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Piotr ZAMORSKI specjalista chirurgii klatki piersiowej

ZASTĘPCA ORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Wojciech WOŁEK specjalista chirurgii klatki piersiowej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Barbara SĄCZAWA specjalista opieki paliatywnej

lek. Jakub PERDEUS specjalista chirurgii klatki piersiowej

Dyżurka pielęgniarek: 17 86 66 714
Sekretariat medyczny: 17 86 69 939