ODDZIAŁ

ANASTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnia kompleksową opiekę przed- i pooperacyjną.
W skład Oddziału wchodzą dwie jednostki: Anestezjologii oraz Intensywnej Terapii (łącznie siedem stanowisk wyposażonych zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia). Znieczulenia do operacji wykonywane są na trzech salach operacyjnych.
Szpital zapewnia pacjentom 24-godzinną opiekę lekarzy i pielęgniarek specjalnie przeszkolonych w ratowaniu życia. W sali nadzoru poznieczuleniowego personel Oddziału sprawuje opiekę nad pacjentami przez okres konieczny do całkowitego wybudzenia się, stabilizacji układu krążenia, uśmierzenia bólu.
Konsultacji w PORADNI LECZENIA BÓLU udziela dr n. med. Włodzimierz Wnęk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista toksykologii klinicznej; Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

– kwalifikowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej oraz ortopedii
– wykonywanie znieczuleń, opieka nad pacjentami w sali nadzoru poznieczuleniowego
– konsultacje w zakresie intensywnej terapii na oddziałach Szpitala oraz w szpitalnej Izbie Przyjęć
– konsultacje w zakresie uśmierzania bólu
– wykonywanie krótkotrwałych znieczuleń do badań w Pracowni Tomografii Komputerowej, znieczulanie do kardiowersji i badań endoskopowych

ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Włodzimierz WNĘK specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista toksykologii
klinicznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Anna MACHOWSKA-GORZELANY specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki

lek. Mariusz ZAJĄC specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Dyżurka pielęgniarek: 17 86 66 718