HISTORIA

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej powstał w 2007 roku. Na początku naszej działalności oferowaliśmy usługi z zakresu ortopedii oraz chirurgii ogólnej. Ponieważ zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne nieustannie wzrasta, w 2012 roku otworzyliśmy trzy kolejne, nowocześnie wyposażone oddziały: Chorób Wewnętrznych, Neurologii z Udarowym i Rehabilitacji. Natomiast Centrum Diagnostyki uzupełniliśmy o pracownie Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej. W 2013 roku powstał Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a Oddział Rehabilitacji poszerzyliśmy o rehabilitację neurologiczną. Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej został otwarty w grudniu 2014 roku. Kolejne lata przyniosły kolejne inwestycje w rozwój Szpitala. W 2016 r. oddaliśmy do użytku trzecie skrzydło Szpitala – budynek C, a dwa lata później otworzyliśmy Pracownię Endoskopii. Zakupiliśmy również nowoczesny sprzęt do wykonywania badań radiologicznych sylwetkowych oraz w projekcjach 3D.
Obecnie nasz Szpital zaliczany jest do największych szpitali niepublicznych na Podkarpaciu. Składa się trzech budynków o łącznej powierzchni 10 tys. m kw. Aktualne możliwości hospitalizacji pacjentów obejmują 192 łóżka na wszystkich oddziałach. Od 2007 roku Szpital przyjął ponad 70 tys. pacjentów.

W 2015 r. powołaliśmy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju NTM Szpitala w Rudnej Małej.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie innowacyjnego rozwoju NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny
Sp. z o.o. w Rudnej Małej oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności –
popularyzacja zasad odnowy zdrowia, niesienie pomocy osobom cierpiącym i znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, bądź materialnej, stworzenie większej dostępności do środków i metod opieki zdrowotnej.
Dane stowarzyszenia:
Adres: Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp., woj. Podkarpackie
E-mail: stowarzyszenie@klinika-rzeszow.pl
Numer KRS: 0000579906
REGON: 36276420500000
Rachunek bankowy: PL 64 1050 1562 1000 0090 3074 9742