MISJA I WIZJA

Jesteśmy nowoczesnym szpitalem z innowacyjnym podejściem do leczenia, w którym o dobro pacjenta dba wysoko wykwalifikowany i oddany misji ratowania ludzkiego życia personel medyczny. Komfortowe warunki oraz rodzinna atmosfera, pozwalają hospitalizowanym chorym na szybki powrót do zdrowia, w myśl zasady, że najważniejszy jest człowiek, a nie instytucja.

TROSKA, PROFESJONALIZM, INNOWACYJNOŚĆ Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze
Misja Szpitala

Naszemu Szpitalowi przyświeca idea działania zorientowana na człowieka – pacjenta. Wielopłaszczyznowa troska o ludzi jest naszą wartością w realizacji misji Szpitala.
Nasze wartości:
– zdrowie i życie człowieka
– leczenie wszystkich pacjentów w poszanowaniu godności i praw człowieka bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki medycznej
– zgrany, zintegrowany zespół pracowników medycznych i administracyjnych identyfikujących się ze Szpitalem, współodpowiedzialnych za jego rozwój.

Wskazanie Świętej Rodziny odzwierciedla charakter i priorytety Szpitala, a także w szczególny sposób zobowiązuje nas do nieustannej troski o człowieka, zwłaszcza człowieka chorego, cierpiącego, niepełnosprawnego. Wiemy, jak trudny jest dla pacjenta oraz jego rodziny okres choroby i rekonwalescencji, dlatego w naszym Szpitalu każdego traktujemy wyjątkowo i indywidualnie, wspierając tym samym przebieg procesu terapeutycznego.

Pragniemy, aby Szpital im. Świętej Rodziny – poprzez swoją kulturę udzielania świadczeń zdrowotnych, innowacyjność oraz stosowanie nowoczesnych technologii – ugruntował swoją pozycję na polskim rynku usług medycznych i stał się jednym z wiodących ośrodków leczenia szpitalnego w Polsce. Chcemy również, aby stał się instytucją efektywną, sprawnie zarządzaną, zapewniającą swoim pracownikom zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie oraz kształtującą nienaganne postawy etyczne.