Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o. o. w Rudnej Małej k/
Rzeszowa zatrudni:
na cały etat do pracy na Oddziale Rehabilitacji:
– lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej lub lekarza chcącego odbyć specjalizację (posiadamy 2
miejsca akredytacyjne) lub
– lekarza specjalistę balneologii i medycyny fizykalnej lub specjalistę reumatologii lub specjalistę ortopedii
lub specjalistę chorób wewnętrznych lub specjalistę neurologa
do pracy w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w wymiarze 1⁄2 etatu:
– lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej lub lekarza w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej
(trzeci rok szkolenia)

Wymagania:
– wyższe wykształcenie medyczne
– aktualne prawo wykonywania zawodu
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@klinika-rzeszow.pl
Telefon kontaktowy, Ordynator Oddziału Rehabilitacji: (17) 86 66 762 w godz. 7:00 -14:30

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o. o. w Rudnej Małej k/
Rzeszowa zatrudni na cały etat pielęgniarkę na stanowisko Pielęgniarka Epidemiologiczna.

Wymagania:
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
– wykształcenie średnie lub wyższe pielęgniarskie
– tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii
Warunki pracy do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: arybka@klinika-rzeszow.pl
Telefon kontaktowy, Pielęgniarka Naczelna: (17) 86 60 909 / kom. 519 333 230 w godz. 7:00 -14:30