FIZYKOTERAPIA

Właściwości zabiegów fizykalnych (fizykoterapii) wykorzystujemy jako element uzupełniający proces rehabilitacji. Wszystkie przygotowane przez nas programy rehabilitacyjne zawierają właściwe dla danej jednostki chorobowej i stanu zdrowia pacjenta rodzaje zabiegów

+ GALWANIZACJA
Jest to zabieg wykorzystujący działanie prądu stałego (galwanicznego) na organizm człowieka. Dzięki galwanizacji zwiększamy ukrwienie, zmniejszamy napięcie mięśni, zmniejszamy obrzęki oraz przyspieszamy gojenie się ran. Zabieg galwanizacji uśmierza ból oraz wspomaga zrost kości.