DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Ambicje tworzenia Szpitala na najwyższym poziomie realizujemy poprzez zapewnianie lekarzom możliwości stosowania najnowszych osiągnięć medycyny i techniki medycznej, a Pacjentom – optymalnych metod leczenia umożliwiających szybki powrót do zdrowia.

Dbamy o wysokie kwalifikacje i systematyczny rozwój naszego personelu, dlatego inwestujemy w szkolenia, w szczególności lekarzy i pielęgniarek. W ramach działalności dydaktycznej organizujemy seminaria oraz cykliczne konferencje ortopedyczne dla lekarzy i rehabilitantów, również z innych ośrodków medycznych. Szkolenia obejmują wykłady uznanych światowych autorytetów medycznych oraz umożliwiają obserwację zabiegów operacyjnych „na żywo” transmitowanych do sali konferencyjnej. Na przestrzeni trzynastu lat działalności Szpitala obyło się kilkanaście konferencji poświęconych innowacyjnym metodom leczenia urazów ortopedycznych oraz innowacyjnym technikom leczenia bólu. Tegoroczna, osiemnasta edycja Bieszczadzkiej Konferencji Naukowej, odbyła się w marcu i dotyczyła schorzeń i urazów barku oraz łokcia.

Zespół lekarski Oddziału Ortopedii stanowią uznani w środowisku medycznym specjaliści posiadający bogate doświadczenie w swojej dziedzinie i w większości związani ze Szpitalem od wielu lat. Stawiamy na ustawiczne szkolenie i doskonalenie zawodowe: uczestniczymy w krajowych i zagranicznych konferencjach oraz szkoleniach typu S2S (surgeon-to-surgeon). Nasze doświadczenia i wyniki leczenia prezentujemy czynnie na zjazdach z udziałem przedstawicieli międzynarodowego środowiska medycznego, naukowców i firm medycznych i farmaceutycznych oraz w postaci artykułów w czasopismach naukowych. Nasz Oddział wizytują ortopedzi z Francji, Portugalii i Ukrainy w celu doskonalenia techniki w zakresie chirurgii kręgosłupa, artroskopii rekonstrukcyjnej barku i kolana oraz protezoplastyki biodra i kolana.

lek. Marek Kulczyk Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu