IZBA PRZYJĘĆ / NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA / PORADNIA POZ

Przyjęcie pacjenta – czynności administracyjne 20 zł
Porada lekarska* 150 zł
Wizyta domowa lekarska (+ dodatkowo koszt dojazdu do pacjenta**)   200 zł
Porada lekarska + orzeczenie o stanie zdrowia lub orzeczenie, że może przebywać w areszcie (dla policji) 200 zł
Konsultacja lekarza specjalisty* 200 zł
Porada pielęgniarska / położnicza 80 zł
Wizyta domowa pielęgniarska / położnicza (+ dodatkowo koszt dojazdu do pacjenta**) 150 zł
Opieka pielęgniarki / ratownika medycznego (za każdą godzinę) 50 zł
Obserwacja pacjenta w stanie upojenia alkoholowego bez innych schorzeń (do 2 godzin) 200 zł
Wydanie zaświadczenia lekarskiego niezwiązanego z leczeniem 40 zł
Wypisanie recepty 35 zł
EKG 50 zł
Pomiar RR, tętna 15 zł
Pomiar temperatury 5 zł
Pomiar glikemii (glukometr) 20 zł
Pobranie krwi żylnej do badań (+ cena badania wg cennika) 12 zł
Pobranie moczu do analizy 5 zł
Pobranie wymazu z gardła i z nosa / posiew 50 zł
Pobranie wymazu z rany lub przetoki / posiew 60 zł
Badanie per rectum 35 zł
Tlenoterapia (za każdą godzinę) 30 zł
Monitorowanie / obserwacja pacjenta (za każdą godzinę) 40 zł
Nebulizacja / inhalacja (bez kosztu leku***) 30 zł
Podanie leków doustnych (bez kosztu leku***) 10 zł
Iniekcja podskórna (bez kosztu leku***) 50 zł
Iniekcja domięśniowa (bez kosztu leku***) 50 zł
Iniekcja dożylna (bez kosztu leku***) 60 zł
Założenie wenflonu 20 zł
Podłączenie wlewu dożylnego (bez kosztu leku***) 35 zł
Wlew kroplowy (wkłucie + aparat + 1 flakon płynu inf) bez kosztu leku 50 zł
Podanie leków per rectum – czopek, maść (bez kosztu leku) 15 zł
Tamponada krwotoku z nosa 35 zł
Punkcja opłucnej pod kontrolą USG 200 zł
Założenie sondy żołądkowej / płukanie żołądka / odbarczanie 40 zł
Ewakuacja płynów ustrojowych – ssak elektryczny 35 zł
Cewnikowanie pęcherza moczowego / wymiana cewnika 55 zł
Lewatywa / wlew doodbytniczy – enema 40 zł
Toaleta ciała cząstkowa (zmiana bielizny, pampersa) 50 zł
Kąpiel całego ciała 150 zł
Założenie czepca sabadylowego 30 zł
Toaleta rany 20 zł
Usunięcie kleszcza 30 zł
Usunięcie ciała obcego 80 zł
Opatrunek mały założenie / zmiana opatrunku 30 zł
Opatrunek duży założenie / zmiana opatrunku 50 zł
Opatrunek uciskowy założenie 40 zł
Opatrunki specjalistyczne:
    Granuflex 35 zł
    Jelonet 10 zł
    Aqua Gel 20 zł
    Bactigras 10 zł
    Altacet 5 zł
    Aquacel Ag 35 zł
Szczepienie p/tężcowe w urazach 25 zł
Wstępne zaopatrzenie ran po oparzeniu – twarz 60 zł
Wstępne zaopatrzenie ran po oparzeniu na 1% powierzchni ciała 50 zł
Wstępne zaopatrzenie ran po oparzeniu na 4,5% powierzchni ciała 100 zł
Wstępne zaopatrzenie ran po oparzeniu na 9% powierzchni ciała 150 zł
Znieczulenie powierzchniowe chlorkiem etylu 12 zł
Znieczulenie miejscowe / nasiękowe 1-2% Lignocainą 15 zł
Znieczulenie ogólne krótkotrwałe do 15 min. (bez kosztu leku***) 80 zł
Przygotowanie pola operacyjnego do zabiegu (szycia) 30 zł
Zaopatrzenie rany powierzchniowej skóry (opatrunek jałowy) 50 zł
Zaopatrzenie odleżyn, owrzodzeń 80-150 zł
Założenie steri-stripu na ranę ciętą 40 zł
Rewizja / szycie rany skóry i tkanki podskórnej – 1-5 szwów (bez znieczulenia) 60 zł
Rewizja / szycie rany skóry i tkanki podskórnej – powyżej 5 szwów (bez znieczulenia) 80 zł
Nacięcie, drenaż, zaopatrzenie krwiaka / ropnia / kaszaka 100 zł
Ewakuacja krwiaka podpaznokciowego 50 zł
Usunięcie szwów do 4 50 zł
Usunięcie szwów powyżej 4 80 zł
Punkcja stawu 60 zł
Punkcja stawu lub torbieli z podaniem leku / płukanie (bez kosztu leku**) 70 zł
Punkcja pod kontrolą USG 120 zł
Repozycja zwichnięcia zamknięta (bez unieruchomienia, bez znieczulenia) 100 zł
Repozycja złamania prostego – zamknięta (bez unieruchomienia, bez znieczulenia) 120 zł
Repozycja złamania złożonego (bez unieruchomienia, bez znieczulenia) 150 zł
Nastawienie zamknięte barku (bez unieruchomienia, bez znieczulenia) 130 zł
Założenie kołnierza ortopedycznego 50 zł
Założenie chusty trójkątnej 10 zł
Założenie opatrunku Desaulta miękkiego 80 zł
Unieruchomienie stawów lub kości opatrunkiem elastycznym 35 zł
Unieruchomienie złamań palców szyną Zimmera 25 zł
Unieruchomienie złamań kończyn szyną Kramera 55 zł
Unieruchomienie złamań kończyn szyną gipsową – ręka, przedramię 65 zł
Unieruchomienie złamań kończyn szyną gipsową – ramię 75 zł
Unieruchomienie złamań kończyn szyną gipsową – podudzie 85 zł
Unieruchomienie złamań kończyn szyną gipsową – udo 90 zł
Opatrunek gipsowy – przedramię 100 zł
Opatrunek gipsowy – ramię 120 zł
Opatrunek gipsowy Desaulta 150 zł
Opatrunek gipsowy – udo 200 zł
Opatrunek gipsowy – biodro 220 zł
Opatrunek – but gipsowy – podudzie 110 zł
Usunięcie szyny gipsowej 30 zł
Usunięcie opatrunku gipsowego 60 zł
Wzmocnienie gipsu 30 zł
Wycięcie „okienka” w gipsie 20 zł
*cena za poradę nie obejmuje ceny badań diagnostycznych, które lekarz zleci w trakcie konsultacji

**koszt dojazdu do pacjenta: liczba kilometrów (trasa: POZ-pacjent-POZ) x 4 zł (stawka z 1 km)

***do ceny leku w aptece szpitalnej dolicza się 15%

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Konsultacja lekarska lekarza specjalisty medycyny rodzinnej 180 zł
Konsultacja w języku angielskim lekarza specjalisty medycyny rodzinnej 250 zł
SZCZEPIENIA DODATKOWE
Kwalifikacja do szczepienia (konsultacja lekarska) 180 zł
Szczepienie dodatkowe dla pacjentów z deklaracją w Poradni POZ Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny – iniekcja (bez kosztu leku)* bezpłatnie
Szczepienie dodatkowe dla pacjentów bez deklaracji w Poradni POZ Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny – iniekcja (bez kosztu leku)* 50 zł
Zaświadczenie pielęgniarki o szczepieniu (z iniekcją) 80 zl
*należy doliczyć cenę leku (szczepionki) według cennika poniżej
SZCZEPIONKI – PREPARATY 1 dawka
ADACEL, 0,5 ml, szczepionka, zaw. do wstrzyknięć, 1 ampułko-strzykawka 120 zł
BEXSERO 0,5 ml, szczepionka przeciw meningokokom, zawiesina do wstrzyknięć, 1 ampułko-strzykawka 390 zł
BOOSTRIX 0,5 ml szczepionka, 1 ampułko-strzykawka 120 zł
ENGERIX B szczepionka p/WZW-B 20 mcg inj. 1,0 ml, 1 ampułko-strzykawka 90 zł
EUVAX B, szczepionka p/WZW B dla dorosłych 20 mcg inj. 1,0 70 zł
FSME-IMMUN 0,25 ml JUNIOR szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, 1 ampułko-strzykawka 180 zł
FSME-IMMUN 0,5 ml szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, 1 ampułko-strzykawka, bez igły 190 zł
HAVRIX ADULT 1 ml szczepionka p/WZW-A, 1440 j., 1 ampułko-strzykawka 220 zł
HEXACIMA 0,5 ml szczepionka, szczep. p/błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis haemophilus typ b, WZW-B, 1 ampułko-strzykawka 240 zł
PREVENAR 13 szczepionka przeciw Streptococcus pneumoniae inj. 300 zł
HPV CERVARIX 0,5 ml szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, 1 ampułko-strzykawka na receptę
HPV GARDASIL 9 0,5 ml szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego,1 ampułko-strzykawka na receptę
INFANRIX HEXA 0,5 ml szczepionka, szczep. p/błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis haemophilus typ b, WZW-B, 1 ampułko-strzykawka 270 zł
NIMENRIX 0,5 ml szczepionka przeciwko meningokokom, 1 ampułko-strzykawka 250 zł
PENTAXIM 0,5 ml szczepionka p/błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis haemophilus typ b, 1 ampułko-strzykawka 160 zł
TWINRIX ADULT 1 ml szczepionka przeciw WZW-A.B, 1 ampułko-strzykawka 290 zł
VARILRIX szczepionka przeciw ospie wietrznej, 1 ampułko-strzykawka 270 zł
VAXIGRIP TETRA 0,5ml szczepionka przeciw grypie, 1 ampułko-strzykawka 55 zł
Konsultacja ortopedyczna dla dorosłych – lek. Marek Kulczyk 350 zł
Konsultacja ortopedyczna dla dorosłych – lek. Walery Sienkiel 300 zł
Konsultacja ortopedyczna dla dorosłych – prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, lek. Piotr Rosół, lek. Sławomir Majcher, lek. Artur Łazorko, dr n. med. Jarosław Jabłoński 250 zł
Konsultacja ortopedyczna dla dorosłych 200 zł
Konsultacja z chirurgii ogólnej 200 zł
Wycięcie zmiany skórnej bez badania hist.-pat. np. kaszak 250 zł
Wycięcie zmiany skórnej radykalne z badaniem hist.-pat/ (jedna zmiana) 400 zł
Wycięcie każdej następnej zmiany skórnej z badaniem hist.-pat. 200 zł
Szycie skóry i tkanki podskórnej 200 zł
Usunięcie paznokcia 200 zł
Konsultacja z chirurgii klatki piersiowej 200 zł
Konsultacja diabetologiczna – lek. Beata Pasierb-Żłobecka 220 zł
Konsultacja endokrynologiczna – dr n. med. Grzegorz Świder, lek. Aneta Kołodziej 250 zł
Konsultacja kardiologiczna – dr n. med. Piotr Gołąb 250 zł
Echo przezprzełykowe 300 zł
Echo przezprzełykowe ze znieczuleniem 600 zł
Echo serca 200 zł
Holter EKG 200 zł
Holter ciśnienia tętniczego (RR) 200 zł
Próba wysiłkowa 250 zł
Kardiowersja elektryczna (ze znieczuleniem) 600 zł
Konsultacja nefrologiczna – lek. Andrzej Kosydar 200 zł
Konsultacja nefrologiczna z USG jamy brzusznej 300 zł
Konsultacja neurologiczna – lek. Agnieszka Błędniak, lek. Iwona Lasek-Michno, lek. Justyna Masełek 250 zł
Konsultacja otorynolaryngologiczna – dr n. med. Tomasz Stapiński 200 zł
Konsultacja reumatologiczna – dr n. med. Piotr Dąbrowski 200 zł
Konsultacja psychologiczna – mgr Diana Kornecka-Szymańska 180 zł
Porada dietetyczna – mgr Barbara Piekło 100-150 zł

INNE

Pobyt pacjenta na oddziale (1 doba)
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 550 zł
Oddział Chirurgii Ogólnej 550 zł
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej (Torakochirurgia) z Pododdziałem Otorynolaryngologii 550 zł
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii 550 zł
Oddział Neurologii 550 zł
Rehabilitacja neurologiczna 600 zł
Rehabilitacja ogólnoustrojowa 600 zł
Inne
Dodatkowa opieka pielęgniarska (1h) 110 zł
Nocleg pacjenta (1 doba) 250 zł
Pobyt matki na oddziale z dzieckiem niepełnoletnim (1 doba) 150 zł
Czas pracy karetki / 1 h 40 zł
Karetka transportowa /1 km 4 zł
Transport pod opieką ratownika medycznego lub pielęgniarki /1 h 50 zł
Transport pod opieką lekarza / 1 h 120 zł
Wniesienie pacjenta na piętro (za każde piętro) 50 zł
Czas postoju karetki / za 1 h 15 zł

Odpłatność za dokumentację medyczną

Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na elektronicznym nośniku danych NTM Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. nie pobiera opłaty.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz kolejny Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t.

Ksero lub wydruk dokumentacji medycznej / 1 strona 0,43 zł
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej / 1 strona 12,47 zł
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 2,49 zł
Test rt-PCR w kierunku SARS-CoV-2 300 zł
Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 120 zł
Koszty przesyłki (polecona, ekonomiczna) 6,80 zł