informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny partnerem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 r. został wybrany przez Uniwersytet Rzeszowski do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, nr konkursu POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18 "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej."

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.