ADMINISTRACJA SZPITALA

ZARZĄD
Prezes Zarządu – Tadeusz Pieniążek
V-ce Prezes Zarządu – Kazimierz Czudec

DYREKCJA
Dyrektor Medyczny – dr n. med. Arkadiusz Bielecki
Z-ca Dyrektora Medycznego – lek. Dariusz Zieliński
Dyrektor Finansowo-Administracyjny, Główna Księgowa – mgr Renata Styka

ADMINISTRACJA
Naczelna Pielęgniarka – mgr Agata Rybka
Kierownik ds. Wizerunku i Sprzedaży – mgr Maria Różycka – Dąbrowska
Sekretariat Administracyjny – mgr Sylwia Trzeciakiewicz
Sekretariat Medyczny, Kierownik – Jolanta Rataj
Dział Księgowości, Kierownik – mgr Dorota Bańkowska
Dział Kadr i Płac, Kierownik – mgr Wanda Kędra
Dział Marketingu – mgr Marta Kosińska-Bochenek
Dział Informatyki – mgr Piotr Czudec, mgr Grzegorz Bęben
Dział Techniczny, Kierownik – mgr Jacek Dąbrowski