Operacje pokazowe i wykłady ekspertów

podczas XVIII Bieszczadzkiej Konferencji Naukowej

pt. Bark: niestabilność, stożek rotatorów, złamania